Geologická olympiáda

Školního kola geologické olympiády se zúčastnili pouze žáci ze třídy 2.A. Letošní náplní jejich biologie je právě geologie, proto se není co divit, že se podařilo pět chlapců k soutěži motivovat. Školní kolo probíhalo tak, že soutěžící vyplňovali v průběhu 30 min test, který obsahoval 30 otázek. Hodnocení bylo následující – správná odpověď +1 bod, špatná odpověď -1 bod, nezodpovězená otázka 0 bodů.

Výsledky školního kola:

  1. Lukáš Novotný – 26 bodů
  2. Lukáš Volejníček – 15 bodů
  3. Filip Waldhans – 14 bodů
  4. Ondřej Bílý – 7 bodů

Všichni naši soutěžící postoupili do okresního kola, které se opět konalo na naší škole ve formě online testu. Tentokráte byl test tvořen z otevřených otázek. Hodnocení stejné – správná odpověď +1 bod, špatná odpověď -1 bod, vynechaná odpověď 0 bodů. Okresního kola se nezúčastnil Filip Waldhans.

Výsledky okresního kola:

  1. místo – Lukáš Novotný – 14 bodů
  2. místo – Lukáš Volejníček – 14 bodů

diplom za účast – Ondřej Bílý – 7 bodů

Všichni chlapci postoupili do krajského kola, které se bude konat 9. dubna 2018 na Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity. Gratulujeme!