Dějepisný seminář jel na historickou exkurzi do korunovačního města uherských králů, hlavního města Slovenska – Bratislavy

Letos si připomínáme několik významných událostí, jejichž letopočet končí pro naši historii klíčovou číslicí „8“.

Jedním z nich je rok 1918, kdy vznikl demokratický Československý stát.

Studentům historie Slovenska a Bratislavy (do roku 1919 Prešpurku) pomohla pochopit vznik i pozdější rozdělení Československa v roce 1993.

Také se dozvěděli, co bylo Wilsonovo město.

Naše první kroky vedly na bratislavský hrad, kde jsme se pokochali nádhernými výhledy na město, řeku a architektonicky zajímavé mosty.


Víte, že Nový most (Most SNP) nemá žádný pilíř a ve výšce 85 m se tyčí UFO?

A že Most Apollo získal v roce 2006 prestižní cenu Opal Awards (nejlepší stavba světa)?

Socha velkomoravského knížete Svatopluka před hradem nám připomněla dávnou společnou historii.

V centru města jsme mimo jiné navštívili katedrálu svatého Martina, kde v letech 1536 – 1830 probíhaly korunovace uherských králů.(v roce 1741 Marie Terezie). Prešpurk byl centrem Uher v době, kdy Turci obsadili Budín a Ostřihom – sídlo arcibiskupů.

Procházka městem s výstavními paláci, kostely, radnicí a první univerzitou v Uhrách nám dala možnost vidět na vlastní oči celou škálu architektonických slohů od gotiky, přes renesanci, baroko, rokoko, klasicismus, secesi až po funkcionalismus.


V sídle uherských arcibiskupů (dnes Magistrát) – Primaciálním paláci jsme viděli pamětní desku připomínající podepsání tzv. Prešpurského míru v r. 1805 mezi Francií a Rakouskem po bitvě u Slavkova.

Atmosféru Bratislavy dokreslují i krásné kašny a sochy, jak historické, tak moderní.
Velmi populární je socha s názvem „Čumil“.

Hezké počasí nám umožnilo „prošmejdit“ i odlehlejší zákoutí města s jeho tajemstvími…

Autorky: Olga Hladká a PhDr. Jiřina Baráková