Úspěchy v němčině na republikové úrovni

Nr. 0
Začněme Klárou Odstrčilovou (5.A), která se v letošním školním roce „prošprechtila“ ze školního, přes městské a krajské kolo až do celorepublikového finále v olympiádě z německého jazyka. Celostátní finále se konalo v Praze na půdě Goethe-Institutu a Klára obsadila vynikající 2. místo (považte, pouze 0,5 bodu za vítězem). Slavnostní vyhlášení pak proběhlo na německém velvyslanectví a Klára se může pochlubit společnou fotografií s panem Hansjörgem Haberem, který v současné době velvyslanectví SRN...
Více

Stabilitas loci ve Žďáře nad Sázavou

Nr. 12 (2)
Alespoň jedna dějepisná exkurze během školního roku je pro třídu 2.B nezbytností. Letos se probírá období středověku a raného novověku. Kam tedy za gotikou a barokem? Například do Žďáru nad Sázavou, kam jsme se ve středu 26.4. vydali vlakem. V polovině 13. století se tam pěšky vydali mniši, kteří si prostor k životu museli v místních hustých lesích nejdříve „vyžďářit“, tedy vypálit. V areále bývalého cisterciáckého kláštera (zrušen 1784 za josefínských reforem) postupně upravovaném na zámek, kte...
Více