Ale co je pravda……

sc
Ve středu 12.4.2017 , kdy na naší škole probíhal první termín přijímacích zkoušek, se studenti 3. ročníku zúčastnili v Klubu Leitnerka literárního kabaretu podle Knihy apokryfů Karla Čapka s písničkami Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Osm apokryfů bylo rozděleno do tří částí. První byly na motivy Shakespearových her. Druhou skupinu tvořily apokryfy biblické a třetí se týkal sporů mezi mladou a starší generací – apokryf o rodině pračlověka Janečka. Výborné herecké výkony podala studentka...
Více

Archeolog, nebo Indiana Jones?

DSC_0036
Tušili jste, že práce archeologa se ze dvou třetin odehrává v knihovně? Že za čtyři hodiny leteckého průzkumu objevíte více než za celý rok průzkumu pozemního? Nebo že lidské kosti jsou mnohem lehčí než kosti zvířecí? O tom všem a ještě o mnohém dalším vyprávěl studentům dějepisného semináře absolvent našeho gymnázia David Hons a Mgr. Alžběta Čerevková, která vede studenty archeologie na FF MU při praxi v terénu. Svůj výklad doprovázeli fotografiemi z vykopávek i ukázkami konkrétních arte...
Více

Tokamak GOLEM – exkurze seminaristů 3. ročníku

IMG_20170410_120530
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze získala roku 2007 unikátní pokusné zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze: tokamak jménem GOLEM. Na tomto zařízení je provozována jak veděcká, tak i vzdělávací činnost. Proto jsme se rozhodli vyrazit se studenty fyzikálního a chemického semináře do Prahy a podívat se, jak vypadá provoz GOLEMa v praxi. Tokamak je prstencové zařízení, v kterém se uskutečňuje termojaderná reakce - slučování deuteria a tritia za vzniku helia. Vzhledem k...
Více

Jeden svět

jeden-svet_w
Dne 3. dubna 2017 se v rámci mezinárodního festivalu o lidských právech Jeden svět zúčastnili studenti 3. ročníku filmové projekce v kině Art. V Berlíně a Krakově divácky oceňovaný film z dílny bratrů Baraka a Tomera Heymannových s názvem Kdo mě teď bude mít rád? se věnoval úskalím, která souvisí především s homosexuální orientací hlavního protagonisty Saara, původem z Izraele, avšak žijícího v Londýně. Takřka půldruhé hodiny dlouhý film mapoval nejen život samotného Saara, v němž nastal zásadní...
Více

Třídní schůzky 11. dubna 2017

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky našeho gymnázia, které se budou konat v úterý 11. dubna 2017 v době od 16:30 do 18:30 hod. Po ukončení třídních schůzek následují individuální pohovory s vyučujícími. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:00 hod. ve sborovně školy. Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy
Více