Je lehké/těžké být dospělým?

diplom
Nad výhodami i nevýhodami dospělosti se zamýšleli studenti našeho gymnázia v rámci literární soutěže o cenu Ludvíka Kundery. Soutěž pořádá již sedmým rokem Městská knihovna Kunštát ve spolupráci s místní základní školou. Cílem soutěže, která je určena pro děti a mládež od 9 do 18 let, je rozvíjet jejich vztah k četbě a podnítit jejich zájem o vlastní literární tvorbu. Ve středu 1. února 2017 se uskutečnilo v Městské knihovně Kunštát slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací, jehož se zú...
Více