S dějepisným seminářem na židovském hřbitově

IMG_2559 Nejkrásnější ve střední Evropě a s rozlohou 3,5 ha a 9 tisíci náhrobky největší na Moravě – tato prvenství pojí židovský hřbitov v Brně. Se studenty dějepisného semináře jsme ho navštívili v pondělí 30. května.

Než jsme se, vyzbrojeni plánkem hřbitova, vydali hledat náhrobky známých židovských osobností, naskytla se nám mimořádná příležitost podívat se i do obřadní síně. Průvodce nám zde osvětlil historii židů v Brně i okolnosti vzniku hřbitova v Židenicích. V předsíni jsme si prohlédli do zdi zabudované náhrobky pocházející z původního židovského hřbitova, který stával na místě dnešního 5. nástupiště Hlavního nádraží.

Pak už se studenti iniciativně chopili plánku a za chvíli jsme stáli před hrobem herce Huga Haase, architektů Otty Eislera či Ernsta Wiesnera nebo u hrobek rodiny Stiassny a Tugendhatovy, jejichž potomci nechali vybudovat známé brněnské vily. V nejstarší, romantické a tajuplné části hřbitova jsme na závěr objevili i náhrobek Hieronyma Lorma, vynálezce abecedy pro hluchoslepé.

Autorka: Magdalena Klímová

Fotografie: Natálie Spáčilová, 3.D