Závěrečný workshop Bohatství Země

Multioborová soutěž Bohatství Země pořádaná Ústavem geologických věd, Katedrou financí a Katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií MU vyvrcholila v termínu 16. – 18. března závěrečným workshopem pořádaném v hotelu Sepetná v Beskydech. Naše gymnázium reprezentovaly 2 týmy. První tým se skládal ze studentů 2.D – V. Škrob, F. Pospíšil, M. Bednářová, K. Horáková, Š. Matoušek. Druhý tým byl složen ze studentů prvních ročníků – J. Dokulil (3.A), V. Hlavačka (3.A), A. Somrová (1.C), S. Kvasnicová (1.B).

V rámci předchozího půl roku měli studenti zjistit, jak funguje metoda ukládání CO2 do horninového prostředí, jejímž účelem je snižování emisí tohoto plynu v ovzduší. Následně měli komplexně zhodnotit výhody a rizika možných řešení ukládání CO2, a to z pohledu technologie, ekonomické výhodnosti a dopadů na společnost. Své dosavadní výsledky prezentovali na třídenním workshopu a odolávali záludným dotazům  od odborné poroty.

Mezi nejlepších pět finálových týmů se dostal náš tým složený z 2.D a jeho úkolem bylo přes noc splnit limitující požadavky plynoucí od obyvatel v okolí stavby a z aktuální ekonomické situace. Svůj upravený projekt pak měli obhájit a získat na svou stranu jak obyvatele, tak investora.

Studenti z 2.D se s přiděleným úkolem výborně poprali a umístili se na 3. místě. Jejich odměnou za perfektní týmovou práci je přijetí bez přijímacích zkoušek na Ekonomicko-správní fakultu MU a na Přírodovědeckou fakultu MU do oboru Geologie.

IMG_8563.JPG IMG_8596.JPG IMG_8603.JPG IMG_8637.JPG IMG_8647.JPG IMG_8714.JPG IMG_8721.JPG IMG_8735.JPG