Křenoviny se potkaly s „Ježíškem“

Ve čtvrtek 14. května proběhlo setkání redakcí školních časopisů Ježíšek to není a Křenoviny. Delegace tří zástupců z „Jarošky“ k nám přišla na třetí a čtvrtou vyučovací hodinu, tudíž je jasné, že se zúčastnila celá naše redakce…  Po vzájemném představení obou redakčních týmů šéfredaktoři řekli něco málo o časopisech, což bylo doprovázeno ukázkami na projektoru.

Ježíšek to není je školní časopis Gymnázia, Brno, třída Kapitána Jaroše, který v současném seskupení redaktorů funguje druhým rokem. Stejně jako u nás, i jejich časopis vzkvétal a uvadal, jak přicházeli a odcházeli „nadšenci“ pro školní noviny. Velice nás pobavily poznámky pod čarou na jejich „matematické šílence“ alias „Sheldony Coopery“.

Po představení časopisů následovala dlouhá a přínosná diskuse ohledně nedostatků jak u nás, tak u „Ježíška“.

Dozvěděli jsme se mnoho nového a přišli na řadu nových nápadů (nejeden nás rozesmál), které jistě využijeme do budoucna, a věřím, že tohle setkání přineslo novou inspiraci oběma zúčastněným stranám.

Karolína Stárková, 2.D

IMG_3786.JPG IMG_3792.JPG IMG_3804.JPG IMG_3830.JPG