Studentská laťka 2014

Na konci listopadu se uskutečnila již tradiční soutěž ve skoku vysokém s názvem „Studentská laťka“. Zde změřili své síly studenti naší školy ve čtyřech kategoriích, mladší a starší dívky a mladší a starší hoši. Všichni zúčastnění v hodinách tělesné výchovy pilně trénovali a dne 21. 11. 2014 si vše vyzkoušeli naostro. Jako první se představila mladší kategorie děvčat, kde závodily pouze čtyři slečny z 1. A a 2. A. I přes malý počet závodnic to ale bylo velmi napínavé a až do posledních skoků v...
Více

Základní školy opět v laboratořích našeho gymnázia

S novým školním rokem vstoupil přírodovědný projekt do své druhé poloviny. V rámci letošního školního roku se naši studenti podívají na řadu zajímavých exkurzí, poslechnou si poučné přednášky, ale setkají se v prostorách naší budovy i se žáky základních škol, kteří si k nám přijdou vyzkoušet svoje laboratorní dovednosti. Šikovní studenti ze třetích ročníků jsou k ruce vyučujícím biologie, chemie a fyziky a na vlastní kůži si zkouší, jaké to je, předávat svoje znalosti dál… A v jakých termínec...
Více

Bobřík informatiky

Ve druhém listopadovém týdnu se studenti naší školy se zájmem o informační technologie zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž probíhala v učebnách informatiky a soutěžící žáci měli za úkol vyplnit v časovém limitu online test, přičemž řešili mnoho rozmanitých informatických úloh a odpovídali na řadu otázek. Úlohy do této soutěže připravují každoročně odborníci z univerzit, informatici a metodici na mezinárodní úrovni. Otázky se týkaly znalostí v oblasti algoritmizace, kódování,...
Více

Obrazy i hudba na pokračování

Jistě jste si všimli, že u vstupu do školních šaten jsme minulý týden nainstalovali barevný obraz. Jedná se o dílo Jakuba Novotného a Davida Pavlovského z 2.D na téma Výtvarná transkripce hudby. Každý ze studentů si měl vybrat svou oblíbenou hudební skladbu a pokusit se o její výtvarný záznam, ať už prostřednictvím kompozice barevných ploch v rámci abstraktního zpracování nebo s pomocí dějové linky příběhu písně. Nejzdařilejší z výkresů jsme potom vybrali pro barevné zpracování na sololit, tak...
Více

Setkání mladých dívek ve Stuttgartu

Od 7. 11. do 16. 11. 2014 se tři žákyně 2.B účastnily společně s p. p. Hladkou setkání mladých dívek ve Stuttgartu. Hlavním záměrem projektu bylo seznámit mladé dívky z odlišných částí světa, poznat rozdílnost našich životů a uvědomit si, jak se postupam času mění postavení společnosti k ženám. Projektu se účastnilo osm dívek z České republiky, sedm dívek z Polska, devět dívek z Tunisu, osm dívek z Egypta a samozřejmě také dívky z Německa. Jelikož každá ze skupin dívek má odlišný mateřský jazyk,...
Více