Návštěva výstavy v Richard Adam Gallery

V úterý 14. října jsme v rámci výuky výtvarné výchovy navštívili s třídou 2. A výstavu v Richard Adam Gallery. Vystavená plátna Vladimíra Houdka, jehož tvorbě dominuje kruh zpracovávaný různými tvůrčími postupy, a hlavně díla Jakuba Špaňhela, který se soustavně věnuje malování krajin, staveb a objektů, nám posloužila jako inspirace k naší práci na malířském úkolu na téma PROSTOR A KRAJINA.