Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu na našem gymnáziu vydáváme: - stávajícím studentům na základě řádně vyplněného studijního průkazu; - novým studentům čtyřletého studia na základě předloženého občanského průkazu; - novým studentům šestiletého studia na základě předloženého rozhodnutí o přijetí ke studiu na našem gymnáziu. Zájemci o školou ověřenou kopii maturitního vysvědčení si s sebou přinesou originál i oboustrannou kopii maturitního vysvědčení.
Více

Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury

Ve středu 25. 6. navštívili studenti dějepisného semináře a další zájemci z řad tříd 5.A a 3.C vilu Tugendhat. Program pro střední školy Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury nám umožnil projít největším prohlídkovým okruhem, který vila nabízí, a dozvědět se rovněž řadu zajímavých informací nejen o rodině Tugendhatových, ale také o trendech evropské i světové architektury v meziválečném období.Exkurzi jsme zahájili na terase vily, odkud se nad zahradou otevírá nádherný výhled na pano...
Více

Barevný den – Tokamaky

Barevný den je jedna z nejoblíbenějších aktivit, které probíhají na našem gymnáziu. Většina kolegů se snaží naše studenty zaujmout a nalákat je na různé přednášky, exkurze či sportovní zápolení. Již tradičně zvou chemici zájemce do univerzitního kampusu, kde mají mladí vědci pro nás připravené zajímavé dopoledne. V letošním roce nás čekala přednáška na téma  Tokamaky a prohlídka radiochemické laboratoře. O tom, že studenty i tohle náročné téma zaujalo, svědčí článek Petra Lišky ze 4.A. Toto ú...
Více