Literární a výtvarná soutěž Slavkovské memento

Naše gymnázium se zúčastnilo jubilejního desátého ročníku literární a výtvarné soutěže Slavkovské memento. Soutěž má připomínat bitvu u Slavkova a koná se vždy ke dni výročí osvobození Slavkova Rudou armádou na konci 2. světové války.Jejím cílem také je, aby se nezapomínalo na oběti válečných konfliktů a aby v povědomí společnosti zůstalo téma válek stále živé.

Tématem letošního ročníku byl Napoleon a každoročně se opakující téma „války-neválky“. Naše škola se zúčastnila v obou kategoriích. Ve výtvarné soutěži uspěli žáci prvního a druhého ročníku se sérií portrétů Napoleona. V literární soutěži se nejlépe umístila Veronika Slezáková, která získala druhé místo v kategorii poezie. V kategorii próza se na třetím místě umístily Barbora Holešovská a Denisa Badalová. Šest žáků z třetího ročníku získalo rovněž čestné uznání: Denisa Rymešová, Jan Suský, Michaela Černá, Veronika Kozáková, Adéla Pinknerová a Bronislav Musil.

Slavnostní vyhlašování výsledků a předání cen se konalo 25. dubna v Historickém sále na zámku ve Slavkově.

Všem umístěným gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších ročnících této soutěže.