Baroko v Brně

Ve středu 26. března proběhla další z vycházek dějepisného semináře po historických památkách Brna. Se studenty 3. ročníku jsme tentokrát navštívili barokní jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Cílem této exkurze bylo nejen seznámit studenty s výtvarným uměním a barokní architekturou v Brně, ale také jim přiblížit mentalitu barokního člověka a jeho vztah k životu a smrti. Prohlídku kostela jsme zakončili návštěvou krypty, v níž je pohřben P. Martin Středa, jehož zásluhou se Brno za třicetileté války ubránilo před Švédy.