Baroko v Brně

Ve středu 26. března proběhla další z vycházek dějepisného semináře po historických památkách Brna. Se studenty 3. ročníku jsme tentokrát navštívili barokní jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Cílem této exkurze bylo nejen seznámit studenty s výtvarným uměním a barokní architekturou v Brně, ale také jim přiblížit mentalitu barokního člověka a jeho vztah k životu a smrti. Prohlídku kostela jsme zakončili návštěvou krypty, v níž je pohřben P. Martin Středa, jehož zásluhou se Brno za třiceti...
Více

Přednášky „Jak vznikají nádory?“ a „Analýza mutací nádorového supresoru p53“

Ve dnech 19. 3. 2014 a 26. 3. 2014 jsme pro studenty biologického semináře uspořádali přednášky na téma „Jak vznikají nádory?“ a „Analýza mutací nádorového supresoru p53“, které si pro nás připravila paní profesorka RNDr. Jana Šmardová, CSc., která pracuje na Ústavu patologie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Přednášky se konaly v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“, CZ.1.07/1.1.00/44.0006, který na naší škole b...
Více

Přebor brněnských škol v luštění sudoku – školní kolo

V úterý 25. března 2014 se konalo na našem gymnáziu školní kolo v luštění sudoku. Motivací účastníků byla účast v turnaji sudoku, který se uskuteční v pondělí 14. dubna na Jarošce a účastní se ho tři tříčlenné týmy z naší školy. Ve školním kole měli hráči vyluštit celkově 7 sudoku ohodnocených body podle obtížnosti. Kromě klasického sudoku, který umí vyřešit téměř každý, bylo nutné vyřešit nepravidelné, součtové nebo diagonální sudoku. Ve fotkách ze školního kola naleznete některé sudoku, kte...
Více

Exkurze do Janáčkova domku

V pátek 21. 3. navštívili studenti v rámci výuky estetické výchovy expozici nazvanou Život a dílo Leoše Janáčka, která je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku (Leoš Janáček zde žil v letech 1910 až 1928). Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Dozvěděli jsme se fakta o jednotlivých obdobích Janáčkova života, o bydlení...
Více

Středoškolské hry v pódiových skladbách

Ve čtvrtek 20. 3. 2014 se taneční skupina KŘENKA CREW zúčastnila středoškolských her v pódiových skladbách. Lucka, Šárka, Denisa a Dominik předvedli skvělé taneční vystoupení, se kterým obsadili vynikající 2.místo v kraji! GRATULUJEME! A můžeme se těšit, neboť naše taneční reprezentanty uvidíme na školní akademii 25. 4. 2014 Autor článku: Mgr. Vlaďka Hudečková
Více