Exkurze do Mincmistrovského sklepa

Ve středu 13. listopadu navštívili studenti dějepisného semináře část brněnského podzemí nazvanou Mincmistrovský sklep. Průvodcem jim byl samotný mincmistr, který studenty seznámil s historickým vývojem lokality Dominikánského náměstí a s řemeslem ražby mincí v Brně.
Studenti si mohli prohlédnout makety středověkého města i pozůstatky zrušené gotické Královské kaple, které se nacházejí ve sklepním komplexu. V prostorách nedávno zpřístupněného sklepení jim mincmistr rovněž názorně ukázal, jak v minulosti probíhala ražba mincí.