Studentské předčasné parlamentní volby

Druhého října se na naší škole uskutečnily Studentské předčasné parlamentní volby, kterých se mohli zúčastnit všichni studenti Gymnázia Křenová starší 15 let.
Členové volební komise se v úterý 1. 10. 2013 odpoledne po vyučování sešli s p. prof. Nohelovou, připravili volební místnost, vytiskli seznamy voličů.
Volby začaly o půl osmé ráno, ale první voliči se dostavili až před devátou hodinou. Voliči se nahlásili u volební komise a obdrželi hlasovací lístek, ve kterém na stole za plentou zakroužkovali vybranou stranu. Potom lístek vhodili do urny. O velké přestávce přišla paní z Českého rozhlasu Brno a udělala s komisí a pár voliči menší rozhovor o průběhu voleb. Rozhovor se vysílal ještě ten den ve 12 a 17 hodin.

Volby skončily o půl čtvrté, poté následovalo počítání hlasů.
Voleb se zúčastnilo 156 studentů, z toho 7 hlasů bylo neplatných. Volební účast byla nízká 28,06%
Výsledky voleb:

 1. TOP 09: 41
 2. ANO 2011: 30
 3. Česká pirátská strana: 28
 4. Dělnická strana sociální spravedlnosti: 13
 5. KDU-ČSL: 11
 6. Strana zelených: 6
 7. ČSSD: 5
 8. Úsvit přímé demokracie: 4
 9. ODS:3
 10. Strana svobodných občanů: 3
 11. KSČM:2
 12. Koruna česká: 2
 13. Lev 21- Národní socialisté: 1