Potvrzení o studiu a kopie maturitního vysvědčení

Potvrzení o studiu vydáváme:

  • stávajícím studentům na základě řádně vyplněného studijního průkazu;
  • novým studentům čtyřletého studia na základě předloženého občanského průkazu;
  • novým studentům šestiletého studia na základě předloženého rozhodnutí o přijetí ke studiu na gymnáziu.

Zájemci o školou ověřenou kopii maturitního vysvědčení si s sebou přinesou originál i oboustrannou kopii maturitního vysvědčení.