Přednáška ve vile Stiassni

V úterý 13. dubna 2010 se studenti 1.C třídy našeho gymnázia zúčastnili přednášky ve vile Stiassni s názvem Stav památkového fondu v Jihomoravském kraji, kterou přednesl Mgr. Martin Čihalík, vedoucí Odboru péče o památkový fond. Posluchačům byly představeny ohrožené památky regionu.Prezentace těchto památek s náležitým komentářem a obrazovým doprovodem vzbudila u našich studentů velký zájem o jejich možnou záchranu. Nejvíce zaujala naše studenty následná prohlídka vily s odborným komentářem Mgr...
Více

Poprvé v historii

Když jsme v roce 2007 pozvali na oslavy stého výročí založení našeho gymnázia prezidenta České republiky Václava Klause, netušili jsme, zda se návštěva vůbec uskuteční.    Pozvání přijal letos a prezidentská kancelář oznámila jeho příjezd na 12. dubna. Je první hlavou státu, která poctila naši školu svou přítomností a tímto dnem symbolicky i fakticky oslavy stého výročí vyvrcholily.    Čas, který u nás strávil, byl velmi krátký, ale naplněný do poslední minuty. Před školou pana prezidenta víta...
Více