Výměna Brno – Utrecht

    Projekt je součástí dlouholeté spolupráce Brna a Utrechtu. V rámci partnerství nizozemské střední školy Leidsche Rijn College a našeho gymnázia jsme v květnu 2009 navázali na úspěšnou první část výměnného pobytu z října 2008 (návštěva českých studentů v Utrechtu) týdenním pobytem nizozemských studentů v Brně.    Cílem projektu je poznání reálií a srovnání způsobu života obyvatel obou zemí, vzájemná spolupráce studentů obou škol a v neposlední řadě také zdokonalení jazykových dovedností stud...
Více