Francouzský večer v Technickém muzeu

V úterý 5.6.2007 se v Technickém muzeu města Brna sešla část profesorského sboru a zájemci z řad studentů, aby shlédli výsledky naší celoroční práce v hodinách francouzštiny, ve kterých jsme měli možnost jednou týdně spolupracovat s rodilým mluvčím – panem Henrim Noubelem. Představení se konalo v rámci stého výročí školy.
Úderem půl osmé nastoupili na scénu studenti 3.A s francouzskou písní Trois jeunes tambours, kterou nacvičili pod vedením paní profesorky Kučové. Jejich vystoupení sklidilo velký úspěch, avšak vrchol večera měl teprve přijít. Po menší pauze zaviněné přípravou jeviště pro další hru, předstoupili studenti 6.A ze skupiny francouzštiny paní profesorky Jiráčkové, aby předvedli hru Le Charron Morave-příběh vyprávějící o brněnském kole, a sázce, která jeho výrobu provázela… Představení bylo samozřejmě ve francouzštině, doplněno francouzskými i moravskými folklórními písněmi a tancem.
Následovalo hudební číslo – několik písní, které již zazněly na Muzejní noci v Technickém muzeu před necelými třemi týdny. Zpívající skupinu z 6.A doprovázel hrou na flašinet pan Henri Noubel. Závěrečnou latinskoamerickou ukolébavkou věnovanou svému právě narozenému vnoučkovi dojal publikum.
Představení se povedlo, diváci odcházeli spokojeni, vládla dobrá nálada.