Čtrnáct dní s ekologií

Během čtrnácti dní mezi 21. květnem a 3. červnem, tedy v týdnech, kdy probíhaly maturity, absolvoval druhý ročník našeho gymnázia jednodenní přednášky o ekologii a věcech jí podobných. Mezi tyto aktivity patřila přednáška Éčka v potravinách, návštěva ZOO, návštěva přírodovědné stanice na ulici Kamenačky, terénní cvičení a přednáška o Argentině.
Přednášku o éčkách a terénní cvičení jsme absolvovali se slečnou Milicou Sedláčkovou ze sdružení Rezekvítek. Během asi hodinové přednášky jsme se dozvěděli, že éčka nejsou jen závadné části potravin, ale i obyčejné přírodní věci. Na závěr této přednášky každá třída jako kolektiv dostala za úkol vypracovat určitý projekt, týkající se biopotravin a jejich prodeje. Terénní cvičení bylo pojato jako práce dětí v přírodě a pro přírodu. Některé třídy sázely stromky, jiné sbíraly odpadky, další hrabaly posekanou trávu.
Jeden ze dnů byl vyplněn návštěvou přírodovědné stanice na ulici Kamenačky. Tam si nás hned rozdělili do dvou skupin, jedna šla do učebny, kde jí byla ukazována různá zvířata od švábů až po varany a vodní želvy. Druhá skupina mezitím absolvovala přednášku o rostlinách v biotopu rybníka a okolí. Asi po hodině se skupiny vzájemně prostřídaly.
Asi nejzajímavější částí eko-týdne byla přednáška o Argentině od Matěje Pracného, studenta 7.A. Hodinová přednáška o autentických zážitcích z roční návštěvy tohoto státu byla zajímavá a i on sám nám měl co říct.
Poslední částí celého týdne, o které jsem se ještě nezmínil, je návštěva v ZOO – asi nejklidnější část celého programu. Několikahodinová návštěva Zoologické zahrady v Brně byla takovou malou tečkou za celým programem.