Úklid na Stránské skále

    Dne 24. 10. 2005 se zúčastnily dvě třídy našeho gymnázia (3. A8 a 4.A8) sběru odpadků v Národní přírodní rezervaci Stránská skála. Tato akce je výsledkem spolupráce naší školy s ekologickým centrem Rezekvítek. Po dohodě s touto organizací si naše škola vzala patronát nad touto chráněnou oblastí a zavázala se provádět 2krát ročně její čištění.
   Akci připravila zaměstnankyně Rezekvítku slečna Milica Sedláčková. Studenti sbírali odpadky v jednotlivých úsecích formou her, během nichž dostali vždy nějaké informace o chráněné oblasti a jejím okolí. Za vzornou práci byli všichni na závěr odměněni publikací Barvy z rostlin.
    Jak se akce vydařila můžete posoudit z následujících záběrů ZDE.