Návštěva nizozemských studentů

    Co mají společného Česká republika a Nizozemsko? Tulipány, země větrných mlýnů, kanály, český prezident a nizozemská královna Beatrix…. Na první pohled se nezdá, že by toho bylo mnoho. Přesto se skupina studentů z několika utrechtských škol vydala do České republiky nejen představit svou zemi v několika prezentacích, ale také hledat kromě společných znaků i možné řešení problémů vyskytujících se v různé míře ve všech zemích Evropské unie. Od znečištění životního prostředí, potřeby uvědomění ...
Více

Deutsches Sprachdiplom, Stufe II

     No zní to německy . . . s němčinou to má něco společného . . . vlastně je to výsledek našeho snažení během studia němčiny na této škole. Od prvního ročníku máme vyšší dotaci hodin s německým lektorem, což je podmínkou, abychom se mohly onoho Sprachdiplomu zúčastnit. Zároveň se na tuto zkoušku soustavně připravujeme. Tedy každý podle svých možností . . .     Co to tedy ten Sprachdiplom je? Jedná se o zkoušku výše úrovně znalosti jazyka. Konkrétně zde se jedná o znalost němčiny, tedy německý...
Více