Výlet do Polska

    Když nám bylo nabídnuto zúčastnit se výměnného pobytu se studenty ze Štětína, mnozí možnost nevyužili. Naše malá čtrnáctičlenná skupina odvážných tedy 19. září absolvovala dlouhou cestu vlakem na týdenní pobyt do neznáma.     Na nádraží nás již plni očekávání vítali polští studenti. Rozdělili jsme se a rozprchli do hostitelských rodin, kde jsme strávili zbytek dne vzájemným seznamováním. Druhý den nám naši zahraniční přátelé ukázali svoji školu a seznámili nás s tamními zvyky nejen na škole...
Více