Volitelné předměty

Nabídka seminářů pro šk. rok 2017/2018

3. ročník

SF Seminář z fyziky (SF3Sys) (SF3Kad)
SM Seminář z matematiky (SM3Míč) (SM3Kad)
SCh Seminář z chemie (SCh3)
SBi Seminář z biologie (SBi3)
SZ Seminář ze zeměpisu (SZ3)
SD Seminář dějepisu (SD3)
SVS Společenskovědný seminář (SVS3)
SČJ Seminář českého jazyka (SČJ3)
SMS Seminář media a společnost (SMS)
SP Povídka 20. a 21. století (SP3)
DU Dějiny umění (DU)
DG Deskriptivní geometrie (DG)
SE Seminář z ekonomie (SE3)
PR Programování (PR3)
PG Počítačová grafika (PG3)
ADM Administrativa na PC (ADM3)
AK Anglická konverzace (AK3)
FK Francouzská konverzace (FK)

 

4.ročník

SF Seminář z fyziky (SF4)
SM Seminář z matematiky (SM4)
SCh Seminář z chemie (SCh4)
SBi Seminář z biologie (SBi4)
SZ Seminář ze zeměpisu (SZ4)
SD Seminář z dějepisu (SD4)
SVS Společenskovědný seminář (SVS4)
SČJ Seminář českého jazyka (SČJ4)
SMS Seminář media a společnost (SMS)
SP Povídka 20. a 21. století (SP3)
DU Dějiny umění (DU)
DG Deskriptivní geometrie (DG)
SI Seminář z informatiky (SI4)
SE Seminář z ekonomie (SE4)
GN Gramatika němčiny v přehledu (GN4)
AK Anglická konverzace (AK4)
FK Francouzská konverzace (FK)

Nepovinné předměty

DSD Deutsches Sprachdiplom; od 1. ročníku
HVS Hudební výchova – sbor; bez ohledu na ročník
 TSP Testy studijních předpokladů (pro 4. ročník) (TSP)