Uplatnění absolventů

Výsledky přijímacího řízení na VŠ 2016

Zkratka VŠ (fakulta) 6.A 4.B 4.C 4.D Celkem
VUT FIT Fakulta informačních technologii 0 2 1 2 5
VUT FAST Fakulta stavební 1 0 0 1 2
VUT FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1 1 0 0 2
VUT FP Fakulta podnikatelská 1 1 1 0 3
VUT FCH Fakulta chemická 2 0 0 0 2
VUT FSI Fakulta strojního inženýrství 6 2 4 2 14
MU PrF Právnická fakulta 1 2 2 0 5
MU FF Filozofická fakulta 1 1 5 2 9
MU FSS Fakulta sociálních studií 4 0 3 2 9
MU PdF Pedagogická fakulta 2 2 1 5 10
MU LF Lékařská fakulta 5 0 2 3 10
MU ESF Ekonomicko-správní fakulta 0 1 1 0 2
MU FI Fakulta informatiky 0 0 0 1 1
MU FSpS Fakulta sportovních studií 1 0 0 0 1
MU PřF Přírodovědecká fakulta 5 5 3 1 14
MZLU FRRMS Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 0 1 0 0 1
MZLU PEF Provozně ekonomická fakulta 1 7 5 0 13
MZLU Agronomická fakulta 0 1 0 1 2
VFU FAF Farmaceutická fakulta 0 1 1 0 2
UNOB Fakulta managementu 0 0 0 3 3
UK PedF Pedagogická fakulta 0 0 0 2 2
UK LF HK Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 1 1
UP PF Právnická fakulta 0 0 1 0 1
UP FTK Fakulta tělesné kultury 0 0 0 1 1
UTB Zlín Fakulta multimediálních komunikací 1 0 0 0 1
 jazykový pobyt v zahraničí 0 0 0 2 2
Jazykové školy 0 1 0 1 2
Ve třídě studujících 31 27 30 27 115
V pomaturitním studiu 0 1 0 3 4
Ve třídě žáků celkem 31 32 30 31 124

Uplatnění VŠ 2016

Výsledky přijímacího řízení na VŠ 2015

Fakulta 4.B 4.C 6.A 4.E 4.D Celkem
ČVUT Fsv Fakulta stavební 1 1
VUT FIT Fakulta informačních technologii 2 1 3 6
VUT FAST Fakulta stavební 2 1 3
VUT FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 2 2 2 6
VUT FP Fakulta podnikatelská 3 3
VUT FCH Fakulta chemická 1 1
VUT FSI Fakulta strojního inženýrství 1 4 1 6
MU PrF Právnická fakulta 3 3 2 8
MU FF Filozofická fakulta 1 4 1 1 7
MU FSS Fakulta sociálních studií 2 1 2 2 7
MU PdF Pedagogická fakulta 2 1 2 5
MU LF Lékařská fakulta 2 2 2 3 9
MU ESF Ekonomicko – správní fakulta 1 3 2 6
MU FI Fakulta informatiky 1 1 2 1 5
MU FSpS Fakulta sportovních studií 1 1
MU PřF Přírodovědecká fakulta 2 1 1 4
JAMU Dramaturgie 1 1
MZLU FRRMS Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 1 1
MZLU PEF Provozně ekonomická fakulta 1 2 2 1 4 10
MZLU LDF Lesnická a dřevařská fakulta 1 1
MZLU ZA Zahradnická fakulta 1 1
VFU FVL Fakulta veterinárního lékařství 1 1
VFU FAF Farmaceutická fakulta 1 1
VFU FVHE Fakulta veterinární hygieny a ekologie 1 1 1 3
UNOB Fakulta ekonomiky a managementu – Vyškov 1 2 3
UK PedF Pedagogická fakulta 1 1 2
UK FSV Fakulta sociálních věd 1 1
UK LF Lékařská fakulta 1 1
UK LF HK Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 1
UP FL Lékařská fakulta 1 1
UP FF Filozofická fakulta 1 2 3
OU PdF Pedagogická fakulta 1 1
VŠE FFU Fakulta financí a účetnictví 1 1
Soukromé školy v ČR Akademie Sting 1 1
NC (Newton College) 1 1 2
VŠ v zahraničí University of Dundee(GB), Biomedical sciences 1 1
Business Academy Aarhus (DN) 1 1
Ostatní 3 3 1 7
VOŠ Obchodní 1 1
VOŠ Zdravotnická 1 1 2
Jazykové školy 1 1 10 1 13
Ve třídě studujících   29 28 32 28 22 139
Ve třídě žáků celkem   31 31 30 28 22 142

Uplatnění 2015

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na VŠ 2013

Vysoká škola 8.A8 4.B4 4.C4 4.D4 Σ
Masarykova univerzita
Ekonomicko správní fakulta 3 2 5
Filozofická fakulta 2 2 2 1 7
Fakulta informatiky 2 1 1 4
Lékařská fakulta 4 1 5
Pedagogická fakulta 5 1 3 9
Právnická fakulta 2 2 1 5
Přírodovědecká fakulta 4 1 4 8 17
Fakulta sociálních studií 1 1 1 3
Fakulta sportovních studií 1 1 2
Mendelova lesnická a zemědělská univerzita
Provozně ekonomická fakulta 2 2 4
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2 2
Lesnická a dřevařská fakulta 1 1
Agronomická fakulta 1 1
Veterinární a farmaceutická univerzita
Farmaceutická fakulta 1 1
Fakulta všeob. veterinárního lékařství 1 1
Fakulta vet. hygieny a ekologie 1 1
VUT
Fakulta strojního inženýrství 1 2 1 3 6
Fakulta architektury 2 1 3
Fakulta chemická 2 3 1 6
Fakulta stavební 1 1 2
Fakulta informačních technologií 4 3 7
Fakulta podnikatelská 2 2 3 7
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1 1 2
VŠE Praha 1 1 2
ČVUT Praha 1 1 2
VOŠ Soc.-právní 1 1
UP Olomouc – Teologická fakulta 1 1
UK – Lékařská fakulta 1 1
Univerzita Tomáše Bati 1 1
Jazykové školy 2 2
BIBS 1 1
ZČU Plzeň 1 1
VŠ polytechnická Jihlava 1 1 2
Počet studentů ve třídě 31 31 28 29 119
Počet studujících na VŠ 30 30 27 28/ 115
Přijatých na VŠ (%) 96,8 96,8 96,4 96,6 96,7
Počet studujících 2 VŠ 1 1

Výsledky přijímacího řízení na VŠ 2011

Vysoká škola

8.A8

4.B4

4.C4

4.D4

4.E4

Σ

Masarykova univerzita
Ekonomicko správní fakulta 7 2 2 1 2 14
Filozofická fakulta 5 6 10 8 4 33
Fakulta informatiky 3 2 5
Lékařská fakulta 1 2 2 3 8
Pedagogická fakulta 1 3 1 1 6
Právnická fakulta 5 4 3 1 2 15
Přírodovědecká fakulta 6 5 1 6 2 20
Fakulta sociálních studií 5 2 1 3 1 12
Fakulta sportovních studií 1 1
Mendelova lesnická a zemědělská univerzita
Provozně ekonomická fakulta 2 4 2 3 6 17
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 1 2 3
Lesnická a dřevařská fakulta 1 1
Agronomická fakulta 1 1
Veterinární a farmaceutická univerzita
Farmaceutická fakulta 1 1 2
Fakulta všeob. veterinárního lékařství 1 1 2
VUT
Fakulta strojního inženýrství 1 1
Fakulta architektury 1 1 2
Fakulta chemická 1 1 2
Fakulta stavební 2 2
Fakulta informačních technologií 2 2 1 2 7
Fakulta podnikatelská 2 1 3 1 7
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1 1
VŠE Praha 1 1
ČVUT Praha – Fakulta architektury 1 1
Univerzita Tomáše Bati – Fakulta multimediálních komunikací 1 1
Jazykové školy 2 2
Notthingam University 1 1
Universität Wien – práva 1 1
Newton college 1 1

Počet studentů ve třídě

32

30

32

31

31

156

Počet studujících na VŠ

32

29

31

30

28

147

Přijatých na VŠ (%)

100

96,7

96,9

96,8

90,3

96,14

Počet studujících 2 VŠ

12

4

1

3

0

20