Přírodní vědy – harmonogram akcí

 • Březen – Duben 2017 – T-exkurze
  • Chceš si pohrát se skalpelem, odhalit důvody velkých katastrof, ovládat metody pro izolaci DNA nebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D a pochopit základy robotiky či výroby GMO? Že se ve škole k těmhle věcem nedostaneš? Přijď na T-exkurzi!
  • Jak T-exkurze probíhají?
   -> Vyber si z nabídky témata, která tě zajímají, registruj se a přihlas si je do konce dubna.
   -> Následuje test, jeho vyplnění je vstupenkou do laboratoře. V případě velkého zájmu vybírá lektor studenty podle znalostí a zájmu.
   -> Po zveřejnění výsledků si na svém účtu vybereš termín, kdy do laboratoře půjdeš (květen, červen).

2017-t-exkurze


 • Červen 2017 – Den lékařským fyzikem (ČVUT v Praze) – 7.6.2017

  • Akce Den lékařským fyzikem vznikla za účelem uvést v povědomí studijní obor, který se nejen rychle rozvíjí, ale především zachraňuje lidské životy. Málokdo tuší, že v nemocnici musí být přítomen radiologický fyzik, který se stará o rentgeny, klinické urychlovače a mnoho dalšího vybavení, zajišťuje radiační ochranu, ale také plánuje léčbu pacientů. A protože to málokdo tuší, málokoho také napadne tento obor vystudovat. Odborníků je nedostatek nejen v České republice, ale po celém světě, neboť  přibývá specializovaných léčebných center.
  • Nezapomeňte se s předstihem zaregistrovat, místa jsou omezená.


 • Jaro, léto 2017 – FIT sluší dívkámfit-divkam

  • Letní počítačová škola
   Termín: pondělí 28. 8. – pátek 1. 9. 2017
   Letní počítačová škola je určena pro holky (a kluky). Náplní jsou kurzy, hry, exkurze a soutěže zaměřené na IT. Program obsahuje kurzy ve dvou obtížnostech, které se obvykle budou konat paralelně. Volba obtížnosti v přihlášce není závazná a v průběhu Letní školy můžete zvolit, který z paralelně běžících kurzů vás bude zajímat více. Některé kurzy jsou přizpůsobeny pro mladší dívky, ale mohou být zajímavé i pro starší.
  • Více informací a přihláška na webu http://www.fit.vutbr.cz/holky/letniskola/details.html

 • Jaro, léto 2017 – FIT mentoring

  • FIT Mentoring je pilotním projektem, který je organizován Fakultou informačních technologií VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou unií FIT. Je určen pro současné i budoucí studenty a studentky prvních ročníků FIT, kteří mají zájem o pomoc a podporu ze strany vybraného mentora (současné studentky či studenta FIT).
  • Funguje to jednoduše. Jste nebo budete na FIT noví? Máte pocit, že potřebujete poradit se studiem nebo s čímkoli, co se týká studentského života? Nespoléhejte na „zaručené“ informace od stejně postižených kolegů. Na stránkách FIT mentoringu požádejte o svého mentora a zeptejte se jeho. Našimi mentory jsou prověření studenti vyšších ročníků, kteří se u nás vyznají a pomohou vám.

Science & Technology Club pořádá zajímavé akce a přednášky pro všechny nadšence do vědy a technologií. Přednáškového cyklu se účastní odborníci z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně.

Pro inspiraci se podívejte na výběr z přednášek konajících se na jaře 2017:

-> Rentgenové 3D oči a jejich použití v mikrotomografii
-> Syntetická biologie – Naprogramujte si svou bakterii.
-> Architektura města Brna
-> Antibiotika nejsou lentilky
-> Sekvenování nové generace v diagnostice
-> Přenosné PCR – Vývoj „laboratoře na čipu“


 • Jaro 2017 – Jaderná a energetická maturita

Technicky nadaní středoškoláci mají příležitost strávit tři dny na stáži v některém z provozů Skupiny ČEZ.

Jaderná maturita je odborná stáž pro středoškoláky, kteří se zajímají o techniku a energetiku. Stáže probíhají přímo na našich jaderných elektrárnách Temelín nebo Dukovany, trvají 3 dny a jejich program je naplněn přednáškami, exkurzemi a besedami. Je to zároveň skvělý způsob, jak navázat budoucí spolupráci se Skupinou ČEZ.
Energetická maturita je stáž zaměřená na klasickou energetiku. Probíhá v uhelné Elektrárně Tušimice v severních Čechách.
Distribuční maturita je stáž zaměřená na oblast distribuce elektrické energie. Pro letošní rok plánujeme hned dvě akce, jedna bude probíhat na Kladně, druhá v Hradci Králové.

Stáže jsou určeny pro studenty 3. ročníků (4. ročníků), kteřé podloží svůj zájem např. účastí na matematické nebo fyzikální olympiádě, technické soutěži, účasti na odborných stážích nebo jiných akcích zaměřených na techniku.


BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro všechny středoškolačky a středoškoláky (a klidně i základoškolačky a základoškoláky), kteří mají rádi matematiku a řešení netradičních problémů.

Korespondenční seminář obsahuje příklady, které jsou rozděleny do 6 sérií po 8 příkladech, z nichž jeden je bonusový a s matematikou souvisí spíše okrajově. První čtyři příklady z každé série jsou vždy tematicky zaměřeny. Jsou vybírány zajímavé příklady z různých oblastí matematiky. Pokud nespočítáte všechno, nemusíte být smutní, klidně můžete poslat řešení jediného příkladu.


Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.

Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek. V jarním semestru lze studovat Osobní finance, Makroekonomii, Daňový systém, Finanční řízení, Marketing, Evropské právo pro ekonomy, Demografii nebo Matematiku. Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde.