Přírodní vědy – harmonogram akcí

 • Srpen 2017: Touch Econ – přihláška od 14. do 25. srpna 2017

Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.

Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek. V jarním semestru lze studovat Osobní finance, Makroekonomii, Daňový systém, Finanční řízení, Marketing, Evropské právo pro ekonomy, Demografii nebo Matematiku. Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde.


 • Léto 2017 – Možnost přijetí na Stavební fakultu VUT bez přijímaček

  • Máte zájem pracovat pod odborným vedením studenta doktorského studia? Vyberte si z nabídky zajímavých téma a zaregistrujte se během června až září.
  • Po registraci se Ti ozve odborný garant tématu a zasvětí Tě, v čem celá práce spočívá. Pod jeho vedením vypracuješ na dané téma odbornou práci, kterou obhájíš před komisí odborníků z naší fakulty. Potom máš cestu ke studiu na naší fakultě bez přijímacích zkoušek volnou!
  • Výběr z možných témat:
   • Světelný design v architektuře,
   • Kvalita povrchových vod Moravského krasu,
   • Vyhodnocení a analýza dat z experimentálního měření dřevných vzorků,
   • Technické systémy do soběstačných budov,
   • Vytvoření 3D modelu bezpečnostního přelivu
   • Ostatní témata a jejich popis naleznete zde.

 • Září 2017 – Soustředění studentů středních škol na Cikháji – registrace do 20.6.2017

  • Soustředění studentů středních škol je několikadenní akce pořádaná Ústavem fyzikální elektroniky většinou v rekreačním středisku Masarykovy univerzity na Cikháji pod Žákovou horou. Těžištěm soustředění jsou přednášky a demonstrační experimenty s fyzikální tematikou, vybrané a připravené vždy k určitému společnému tématu. Soustředění se pravidelně zúčastňují studenti i učitelé ze středních škol z celé Moravy a Slezska.
  • Soustředění se v letošním roce bude konat ve dnech úterý 5. září 2017 (oběd) – pátek 8. září 2017 (oběd) na Cikháji pod názvem Struktura látek: Od atomového jádra po kupy galaxií.
   • Budeme se zabývat elementárními částicemi, atomy a molekulami, strukturami pevných látek i kapalin a zastavíme se až u gigantických struktur ve vesmíru. Povšimneme si také experimentálních metod, které umožnily zkoumání těchto struktur a neopomineme ani některé významné historické momenty.
  • Více informací naleznete zde: http://www.physics.muni.cz/kof/index.php?clanek=cikhaj 
  • Cikháj je soustředění určené studentům s hlubším zájmem o fyziku či přírodní vědy. Konzultujte,  prosím, svou účast na soustředí se svým učitelem fyziky.

 • Online – Rozšiř si obzory v IT

  • CodeAcademy – Learn to code interactively, for free.
   Naučte se Python, Javascript, PHP a mnoho dalšího. Stačí si vybrat lekci a můžete se zdokonalovat. Pokud byste chtěli využít odborné pomoci při vašem vzdělávání, zeptejte se svého učitele na spolupráci s Red Hatem.
  • CodeCombat 
   If you want to learn to program, you need to write (a lot of) code. At CodeCombat, our job is to make sure you’re doing that with a smile on your face.
  • CODE – Každý student v každé škole by měl mít možnost se naučit informatiku.
   Tenký kód – Vytvořte a sdílejte svou hru Flappy.

it


 • Jaro, léto 2017 – FIT sluší dívkámfit-divkam

  • Letní počítačová škola
   Termín: pondělí 28. 8. – pátek 1. 9. 2017
   Letní počítačová škola je určena pro holky (a kluky). Náplní jsou kurzy, hry, exkurze a soutěže zaměřené na IT. Program obsahuje kurzy ve dvou obtížnostech, které se obvykle budou konat paralelně. Volba obtížnosti v přihlášce není závazná a v průběhu Letní školy můžete zvolit, který z paralelně běžících kurzů vás bude zajímat více. Některé kurzy jsou přizpůsobeny pro mladší dívky, ale mohou být zajímavé i pro starší.
  • Více informací a přihláška na webu http://www.fit.vutbr.cz/holky/letniskola/details.html

 • Jaro, léto 2017 – FIT mentoring

  • FIT Mentoring je pilotním projektem, který je organizován Fakultou informačních technologií VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou unií FIT. Je určen pro současné i budoucí studenty a studentky prvních ročníků FIT, kteří mají zájem o pomoc a podporu ze strany vybraného mentora (současné studentky či studenta FIT).
  • Funguje to jednoduše. Jste nebo budete na FIT noví? Máte pocit, že potřebujete poradit se studiem nebo s čímkoli, co se týká studentského života? Nespoléhejte na „zaručené“ informace od stejně postižených kolegů. Na stránkách FIT mentoringu požádejte o svého mentora a zeptejte se jeho. Našimi mentory jsou prověření studenti vyšších ročníků, kteří se u nás vyznají a pomohou vám.

 • Jaro 2017 – Jaderná a energetická maturita

Technicky nadaní středoškoláci mají příležitost strávit tři dny na stáži v některém z provozů Skupiny ČEZ.

Jaderná maturita je odborná stáž pro středoškoláky, kteří se zajímají o techniku a energetiku. Stáže probíhají přímo na našich jaderných elektrárnách Temelín nebo Dukovany, trvají 3 dny a jejich program je naplněn přednáškami, exkurzemi a besedami. Je to zároveň skvělý způsob, jak navázat budoucí spolupráci se Skupinou ČEZ.
Energetická maturita je stáž zaměřená na klasickou energetiku. Probíhá v uhelné Elektrárně Tušimice v severních Čechách.
Distribuční maturita je stáž zaměřená na oblast distribuce elektrické energie. Pro letošní rok plánujeme hned dvě akce, jedna bude probíhat na Kladně, druhá v Hradci Králové.

Stáže jsou určeny pro studenty 3. ročníků (4. ročníků), kteřé podloží svůj zájem např. účastí na matematické nebo fyzikální olympiádě, technické soutěži, účasti na odborných stážích nebo jiných akcích zaměřených na techniku.


BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro všechny středoškolačky a středoškoláky (a klidně i základoškolačky a základoškoláky), kteří mají rádi matematiku a řešení netradičních problémů.

Korespondenční seminář obsahuje příklady, které jsou rozděleny do 6 sérií po 8 příkladech, z nichž jeden je bonusový a s matematikou souvisí spíše okrajově. První čtyři příklady z každé série jsou vždy tematicky zaměřeny. Jsou vybírány zajímavé příklady z různých oblastí matematiky. Pokud nespočítáte všechno, nemusíte být smutní, klidně můžete poslat řešení jediného příkladu.