Výsledky přijímacího řízení

Čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 3. května 2017.

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium.

Výsledky náhradního termínu pro čtyřleté studium.

Přijatí uchazeči

  • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepci) ve středu 3. 5., ve čtvrtek 4. 5.  vždy mezi 7:00 a 17:00 a v pátek 5. 5. mezi 7:00 a 12:00.
  • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (nejpozději ve středu 17. května 2017).

Nepřijatí uchazeči

  • Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepci) ve středu 3. 5., ve čtvrtek 4. 5.  vždy mezi 7:00 a 17:00 a v pátek 5. 5. mezi 7:00 a 12:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 9. 5. 2017 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou; úložní doba na poště v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.
  • Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává na Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
  • Vzor odvolání naleznete zde.

 

Šestileté studium

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 3. května 2017.

Výsledky přijímacího řízení pro šestileté studium.

Výsledky náhradního termínu pro šestileté studium.

Přijatí uchazeči

  • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepci) ve středu 3. 5., ve čtvrtek 4. 5.  vždy mezi 7:00 a 17:00 a v pátek 5. 5. mezi 7:00 a 12:00.
  • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (nejpozději ve středu 17. května 2017).

Nepřijatí uchazeči

  • Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepci) ve středu 3. 5., ve čtvrtek 4. 5.  vždy mezi 7:00 a 17:00 a v pátek 5. 5. mezi 7:00 a 12:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 9. 5. 2017 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou; úložní doba na poště v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.
  • Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává na Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
  • Vzor odvolání naleznete zde.