Výsledky přijímacího řízení

Čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 2. května 2018.

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium.

Výsledky náhradního termínu pro čtyřleté studium.

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Přijatí uchazeči

  • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepci) ve středu 2. 5. a ve čtvrtek 3. 5.  vždy mezi 7:00 a 17:00.
  • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (nejpozději ve čtvrtek 17. května 2018).

Nepřijatí uchazeči

  • Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepci) ve středu 2. 5. a ve čtvrtek 3. 5.  vždy mezi 7:00 a 17:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 7. 5. 2018 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  • Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává na Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
  • Vzor odvolání naleznete zde.

 

Šestileté studium

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 2. května 2018.

Výsledky přijímacího řízení pro šestileté studium.

Výsledky náhradního termínu pro šestileté studium.

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Přijatí uchazeči

  • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepci) ve středu 2. 5. a ve čtvrtek 3. 5.  vždy mezi 7:00 a 17:00.
  • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (nejpozději ve čtvrtek 17. května 2018).

Nepřijatí uchazeči

  • Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepci) ve středu 2. 5. a ve čtvrtek 3. 5.  vždy mezi 7:00 a 17:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 7. 5. 2018 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  • Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává na Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
  • Vzor odvolání naleznete zde.