Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy

Na jaře 2018 nabídne naše gymnázium zájemcům možnost absolvování přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy (čtyřleté studium).

Nabízíme celkem osm setkání, na každém z nich 60 minut českého jazyka a 60 minut matematiky ve formě praktických cvičení. Kurzy povedou profesorky naší školy – Mgr. Pavlína Ježková a Mgr. Veronika Míčová.

Kurzy se budou konat každé úterý od 13. 2. 2018 do 3. 4. 2018 v době od 15:30 do 17:35 v učebnách gymnázia. Garantovaná kapacita kurzu je 60 studentů.

Z důvodu naplnění naplnění kurzu je přihlašování ukončené.

Celková cena kurzu je 800 Kč. Platba proběhne bezhotovostně na účet Nadačního fondu školy. K zaplacení bude zájemce vyzván zprávou na jeho elektronickou adresu poté, co bude naplněna kapacita kurzu.

S dotazy se můžete obrátit na e-mail pripravnekurzy@gymkren.cz.

Těšíme se na Vás.