Odvolání proti nepřijetí

Vážení rodiče,

 

pokud jste obdrželi rozhodnutí o nepřijetí na naši školu a zájem vašeho syna či dcery o studium na naší škole trvá, pak vám s ohledem na zkušenosti s přijímacím řízením v minulých letech doporučujeme, abyste podali odvolání. V odvolání uveďte předpoklad, že ne všichni přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Na uvolněná místa tak mohou být rozhodnutím ředitele školy (tzv. autoremedurou) přijati uchazeči, kteří nebyli původně přijati z kapacitních důvodů. Přitom bude striktně dodržováno pořadí podle výsledků přijímacího řízení.

 

Vzor takového odvolání naleznete zde:  VZOR odvolání proti nepřijetí

Odvolání je možno podat nejdříve v den převzetí rozhodnutí o nepřijetí, nejpozději pak tři pracovní dny po převzetí rozhodnutí.

 

V Brně dne 3. 5. 2017

Mgr. Miroslav Marek

ředitel školy