Informace k MZ 2018

Maturitní komise MZ 2018

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ 2018 + přílohy

Časový rozpis ÚMZ 6.A

Časový rozpis ÚMZ 4.B

Časový rozpis ÚMZ 4.C

Časový rozpis ÚMZ 4.D

Časový rozpis ÚMZ 4.E

 

Stanovení způsobu hodnocení zkoušek v profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017/18:

Profilová část MZ 2018 způsob hodnocení 6.A

Profilová část MZ 2018 způsob hodnocení 4.B

Profilová část MZ 2018 způsob hodnocení 4.C

Profilová část MZ 2018 způsob hodnocení 4.D

Profilová část MZ 2018 způsob hodnocení 4.E