Kam na VŠ?


Důležité

 • Přehled vysokých škol ČR
  Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.
 • Dny otevřených dveří vysokých školpřehled termínů
 • Přihlášky na VŠ – přehled termínů
  Termíny pro podání přihlášky na VŠ nejsou jednotné (ani v rámci jedné školy). Na umělecké a jiné speciální obory může být podání přihlášky v listopadu – lednu. Většina VŠ má konečný termín podání přihlášky koncem února nebo ledna.
  Termín podání přihlášky si proto zjistěte přímo na webu konkrétního oboru zvolené vysoké školy.
 • Sledujte Přednáškové úterky PoŠkole, kde můžete mluvit s našimi absolventy o jejich zkušenostech během studia nebo přímo s učiteli z jednotlivých VŠ.


 11. listopad 2017 – Informační den Univerzity Karlovy

Informační den Univerzity Karlovy se letos opět uskuteční na Albertově v Praze, a to v sobotu 11. listopadu od 9:00 do 16:00 hodin.

Cílem akce je seznámit studenty středních škol s možnostmi studia na Univerzitě Karlově. Zájemci se dozví důležité informace o studijních programech všech 17 fakult UK pro akademický rok 2018/2019. Seznámí se podrobně s průběhem přijímacího řízení, a to formou přednášek proděkanů pro studium či osobních konzultací s pracovníky studijních oddělení jednotlivých fakult.

Zároveň zde bude probíhat doprovodný program, který nabídne informace například o možnostech studia v zahraničí, studentských spolcích či o ubytování a stravování na Univerzitě Karlově. Zajímavostí bude také možnost neformálních rozhovorů se současnými studenty ve Studentské kavárně.


23.11. Den otevřených dveří na Matematicko-fyzikální fakultě UK

 • Celodenní přehlídka všech studijních programů MFF UK (fyzika, matematika, informatika, učitelství) a jednotlivých oborů tradičně nabízí všem zájemcům podrobné a nejucelenější informace. Program přinese ochutnávku z odborných témat v podobě popularizačních přednášek, besedu o možnostech a podmínkách studia, po celý den pak informační stánky jednotlivých pracovišť fakulty.
 • Hlavní změnou je možnost osobního výběru začátku DOD. Zájemci o studium mohou volit mezi 9:00, 10:00 a 11:00, aniž by o cokoliv z celého programu přišli. Věříme, že tím usnadníme dojezd mimopražským skupinám návštěvníků i jednotlivcům. Na zvolený čas bude třeba se předem zaregistrovat v rezervačním formuláři.

4.12. 2017 – Science slam MU – Evropské finále

slam

 • Science slam je příležitost k nahlédnutí pod pokličku současného výzkumu, možnost potkat se s nadšenými lidmi, kteří poutavě, jednoduše a zábavně vykládají o tématech, kterými žijí.
 • Science slam je soutěž v předávání myšlenek a nadšení pro vědu, porotou je publikum.
 • Science slam je divadelní performance, kde výzkumníci jsou v roli herců.
 • Je to možnost potkat se s přáteli, kolegy i cizími lidmi, pobavit se, ale i navázat spolupráci.

European finals: Science slam se uskuteční 4. prosince od 19:00 v Univerzitním kině Scala.


Mendelova univerzita v Brně na zkoušku

 • Výška nanečisto
  Studenti absolvují přednášku, cvičení, navštíví menzu a zažijí další aktivity spojené se studiem na VŠ. Akce je zcela zdarma, v případě zájmu se platí pouze oběd v menze (50 Kč).
  Termíny Výšky na nečisto:
  24. listopadu 2017
  15. prosince 2017
  19. ledna 2018
  16. února 2018

 • Informatika naostro
  Jedná se o dvoudenní kurz pro studenty, kteří si chtějí vyzkoušet studium informatiky. V případě úspěšného absolvování tohoto kurzu můžou být studenti přijati bez přijímacích zkoušek. Kurz je zdarma včetně zajištěného ubytování na kolejích a obědů ve školní menze. Informatika naostro se pořádá ve dvou termínech leden a červen, nejbližší připravujeme 11. – 12. ledna 2018.


20.1. a 23.1.2018 Přírodovědecká fakulta MU – Den otevřených dveří

Areál Kotlářská 2

9:00 a 11:00 Budova č. 6 – posluchárna F1 
prezentace studijních oborů programů Fyzika a Aplikovaná fyzika
9:00 a 11:00 Budova č. 8 – posluchárna M1
prezentace studijních oborů programu Matematika
9:00 a 11:00 Budova č. 3 – posluchárna G1
prezentace studijních oborů programu Geologie
9:00 a 11:00 Budova č. 5 – posluchárna Z3
prezentace studijních oborů programů Geografie a kartografie a Aplikovaná geografie

Areál Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5

9:00 Výukový pavilon A11 – místnost 306
prezentace studijních oborů programů Experimentální biologie, Biologie, Ekologická a evoluční biologie
9:30 Výukový pavilon A11 – místnost 205
prezentace studijních oborů programu Chemie
11:00 Výukový pavilon A11 – místnost 205
prezentace studijních oborů programů Biochemie a Aplikovaná biochemie

Sraz pro všechny obory je přímo v uvedených posluchárnách. Cesta bude z vestibulu Univerzitního kampusu (červená budova, vstup od NC Tesco) respektive z vrátnice areálu Kotářská 2 vyznačena šipkami.

Zájemci o studium učitelství

 • pro kombinace s matematikou, zeměpisem nebo fyzikou jsou vítáni v areálu Kotlářská,
 • pro kombinace s biologií nebo chemií jsou vítáni v Univerzitním kampusu Bohunice.

prf-park


Masarykova univerzita – informace pro budoucí studenty

Přemýšlíte o studiu na Masarykově univerzitě? Podívejte se na web www.muni.cz, kde naleznete veškeré informace o nabízených oborech, přijímacích zkouškách a termínech, které je nutné sledovat.

Pokud vás zajímá život na MUNI, sledujete webovou stránku https://www.online.muni.cz/.


Vysoké učení technické v Brně

Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách VUT začínají už začátkem listopadu.

Přijímací řízení na VUT zahrnuje většinou písemný test zaměřený na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení může být i talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem nebo studenty úspěšné v olympiádách a dalších vybraných SŠ soutěžích bez přijímacích zkoušek.

Přehled oborů a informací o studiu naleznete zde.


Mendelova univerzita v Brně

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání

Termíny Dnů otevřených dveří:

 • 20. října 2017
 • 26. ledna 2018
 • 2. března 2018

Součástí je prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu). Na tuto akci není třeba se předem přihlašovat, stačí přijít v uvedené termíny na Zemědělskou 1 v Brně do budovy Q.

Infromace o přijímacím řízení na jednotlivé fakulty naleznete zde.

Den otevřených dveří Mendelu


Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

Podívejte se, co vám může nabídnout Univerzita obrany v Brně. Dny otevřených dveří pro jednotlivé fakulty zajčínají už v prosinci.


České vysoké učení technické v Praze

ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

Dny otevřených dveří začínají už v listopadu.


Univerzita Karlova

Dny otevřených dveří na jednotlivé fakulty UK naleznete zde.

Oficiální autorizovaná verze vyhlášených podmínek přijímacího řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy je zveřejněna na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Zde uchazeči naleznou podrobné informace o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů a oborů.


Česká zemedělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí studentům vzdělávání na šesti fakultách a vysokoškolském institutu:

Navštivte Dny otevřených dveří na ČZU:

 • v pátek 24. listopadu 2017
 • v pátek 19. ledna a v sobotu 20. ledna 2018
 • v pátek 23. března 2018

V těchto termínech si bude možné prohlédnout nejen unikátní kampus ČZU, ale zblízka vidět špičkové laboratorní přístroje, navštívit učebny i posluchárny. Zástupci vedení fakult budou prezentovat studijní možnosti a odpovídat na dotazy přítomných. Na neformální diskuse se zájemci o studium se těší i členové studentských organizací, kteří také budou návštěvníkům pomáhat při orientaci v areálu univerzity. Ve foyerech fakult budou pro uchazeče připraveny materiály s informacemi o studiu, přijímacích zkouškách a přípravných kurzech.