Výsledky voleb 2014

Volby do Školské rady Gymnázia, Brno, Křenová 36

Dne 11. 11. 2014 proběhly volby do Školské rady Gymnázia, Brno, Křenová 36. Voleni byli tři členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy a tři členové za pedagogické pracovníky školy. Z celkového počtu 918 osob oprávněných volit bylo 683 zákonných zástupců, 185 zletilých žáků a 50 pedagogických pracovníků. Odevzdáno bylo 80 platných volebních lístků. Oznámení ani stížnosti nebyly podány.

Zisky jednotlivých kandidátů:
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy:

  • Ing. Pavel Brančík                                       29 hlasů – zvolen
  • MUDr. Gabriela Chlupová                          23 hlasů – zvolena
  • Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.         25 hlasů – zvolen

Za pedagogické pracovníky školy

  • Mgr. Zdeněk Kadeřábek                             14 hlasů – zvolen
  • Mgr. Tomáš Kaňa                                         3 hlasy – nezvolen
  • Mgr. Jan Kaplan                                          19 hlasů – zvolen
  • Mgr. Aleš Kubík                                           13 hlasů – zvolen 
  • RNDr. Valerie Richterová, Ph.D.               11 hlasů – nezvolena
  • Mgr. Lucie Šudáková                                 12 hlasů – nezvolena