Do Rakouska za poznáním

IMG_0076
Tento týden jsme již třetím rokem zavítali do naší oblíbené vesničky Bärnkopf. I tento rok se pobyt velice vydařil. Program jsme započali již na cestě do Bärnkopfu a to zastávkou ve Zwettlu, kde jsme si prošli centrum města s Hundertwasserovou kašnou a místní klášter. Každý den probíhala dopolední výuka a následovalo plně nabité odpoledne. První den po příjezdu jsme zavítali do Hundertwasserova muzea a následně na úžasnou výstavu šrotových soch, zasazenou do rakouské přírody. Druhý ...
Více

Historická exkurze do Drážďan a okolí

04_Míšeň
Ve středu 4.4.2018 jsme vyrazili zkoumat historii Německa, hlavně Saska. Cestou jsme nemohli vynechat horu Říp s románskou rotundou svatého Jiří. Vystoupali jsme na vrchol jako kdysi praotec Čech. Po sestupu jsme pokračovali navštívit perlu Saského Švýcarska – most Bastei . Z bašty úzkého skalního útesu ve výšce 194 m nad hladinou řeky Labe se nabízejí široké výhledy na údolí řeky a na Labské pískovce. Skalní most Basteibrücke pochází z roku 1851, kdy nahradil původní dřevěný most z...
Více

Po stopách Rakousko-Uherska aneb dějepisná exkurze do Vídně a Budapešti

viden-budapest-2018-00
Třetí ročníky gymnázia probírají v dějepise tzv. dlouhé 19. století (od francouzské revoluce po první světovou válku). Roku 1867 vzniká v centru Evropy dualistický stát Rakousko-Uhersko, jehož byly české země tehdy pevnou součástí. Vznikla tak myšlenka na dějepisnou exkurzi pro žáky třetích ročníků do hlavních měst tohoto bývalého státního útvaru, do Vídně a Budapešti. Svůj zájem jsme soustředili především na budování konstituční monarchie a vznik parlamentarismu v habsburské monarchii (návštěva...
Více

Poznávací zájezd do Anglie a Walesu

20170913_123256
On the Road Když se mi konečně podařilo přemluvit rodiče, aby mi dovolili i v téhle komplikované době odjet se školou do Anglie, byla jsem štěstím bez sebe. Hodně lidí mi ale výlet začali vymlouvat. „Celou dobu budeš v autobuse a Anglii uvidíš jen za okýnkem nepohodlného dopravního prostředku.“ Trochu jsem se zděsila, že budou mít pravdu, ale snažila jsem se zachovat chladnou hlavu. Věděla jsem, že mé malé dušičce bude stačit alespoň to vědomí, že jsem v té úžasné zemi. Musím uznat, že s poh...
Více

Exkurze Osvětim, Krakov, Vělička

20171023_110308
Po stopách polských Židů od středověku až po holocaust jsme se vypravili se studenty 2. a 3. ročníku ve dnech 23.-24. října. Sešli jsme se na autobusovém nádraží před 6. hodinou ranní a ještě před úsvitem vyrazili směr Osvětim. Časné vstávání se vyplatilo, krátce po 10. hod. už jsme procházeli branou s neblaze proslulým nápisem "Arbeit macht Frei". Sychravé počasí ještě umocňovalo ponurou atmosféru koncentračního tábora. Chlad zalézal pod kůži a při představě vězňů, kteří čelili mnohem horší ...
Více