Medaile v biologické olympiádě!

bio_012552017
Studenti nižšího gymnázia soutěží v biologické olympiádě kategorie C. V této soutěži bývá zvykem, že třídy 1.A a 2.A  napíší znalostní test, podle výsledků jsou nejlepší pozváni k laboratorní části a k tak zvané „poznávačce“. Zisk bodů z jednotlivých soutěžních částí se posčítají a dva nejlepší účastníci postoupí do okresního kola biologické olympiády. Okresní kolo biologické olympiády kat. C proběhlo 20. dubna 2017 ve SVČ Lužánky. Naši školu reprezentovali Vendula Šilhánová a Lukáš Novotný (...
Více

Křenová hostila nejlepší chemiky z Jihomoravského kraje

IMG_0500
Stává se již pomalu tradicí, že se na naší škole koná krajské kolo chemické olympiády kategorie B. Letos termín soutěže připadl na 27. dubna. V multimediální učebně 2 se sešlo 31 soutěžících z druhých a třetích ročníků gymnázií případně odborných škol. Po úvodním slově, které přednesl pan ředitel a předsedkyně Jihomoravské komise chemické olympiády, se soutěžící rozdělili na poloviny a jedna část se odebrala do laboratoře prozkoumat složení prskavek. Druhá polovina soutěžících srovnávala svoje z...
Více

Laboratorní den pro ZŠ Bakalovo nábřeží

V úterý 24. dubna, kdy většina našich studentů a vyučujících odjela na školní akademii, navštívilo naši školu 30 žáků ze základní školy zvané „Bakalka“. Již tradičně byl pro ně připraven den plný laboratorních cvičení z biologie, chemie a fyziky. Žáci experimentovali nejen s přístroji ISES, které byly na naše gymnázium zakoupeny v rámci přírodovědného projektu, ale i připravili a ověřili vlastnosti několika chemických látek. Den to byl plný radosti a veselí, obzvláště o přestávce, když se pět...
Více

SOČ 2017 – okresní kolo

soc
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Pokud se v SOČ student umístí na předních místech, má otevřené dveře k dalšímu studiu a pro řadu studentů je SOČ startem budoucí vědecké kariéry, pro jiné šikovným způsobem, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví. Soutěže prací SOČ se pravidelně účastní naši studenti třetích ročníků, kteří vypracovávají své odborné práce v rámci volitelných seminářů. Ty nejlepší práce postup...
Více

Tokamak GOLEM – exkurze seminaristů 3. ročníku

IMG_20170410_120530
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze získala roku 2007 unikátní pokusné zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze: tokamak jménem GOLEM. Na tomto zařízení je provozována jak veděcká, tak i vzdělávací činnost. Proto jsme se rozhodli vyrazit se studenty fyzikálního a chemického semináře do Prahy a podívat se, jak vypadá provoz GOLEMa v praxi. Tokamak je prstencové zařízení, v kterém se uskutečňuje termojaderná reakce - slučování deuteria a tritia za vzniku helia. Vzhledem k...
Více