Třídní schůzky – 10. 4. 2018

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky našeho gymnázia, které se budou konat v úterý 10. dubna 2018 v době od 16:30 do 18:30 hod. Po ukončení třídních schůzek následují individuální pohovory s vyučujícími. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:00 hod. ve sborovně školy. Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy
Více

13. 2. 2018 – Den otevřených dveří

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace srdečně zve všechny zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy a příznivce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,  který proběhne v úterý 13. února 2018 od 14.00 do 18.00 hodin.   Návštěvníci se mohou zúčastnit komentované prohlídky školního areálu, setkání zájemců o studium a jejich rodičů s vedením školy ve školní jídelně (14.30, 15.45, 17.00 hod.), prezentace výuky přírodovědných a humanitních předmětů, jazyků i výchov, prezentace Kl...
Více

Výsledky voleb do školské rady

Volby do Školské rady Gymnázia Brno, Křenová, příspěvková organizace Dne 7. 11. 2017 proběhly volby do Školské rady Gymnázia Brno, Křenová, příspěvková organizace. Voleni byli tři členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy a tři členové za pedagogické pracovníky školy. Z celkového počtu 952 osob oprávněných volit bylo 693 zákonných zástupců, 200 zletilých žáků a 59 pedagogických pracovníků. Odevzdáno bylo 55 platných volebních lístků. Oznámení ani stížnosti nebyly podány....
Více

Zemřela paní Šárka Peterková, bývalá ředitelka školy

Dne 1. listopadu 2017 zemřela ve věku nedožitých 93 let paní Šárka Peterková. Paní Peterková se narodila v roce 1924 v Českém Těšíně, během okupace přišla na jižní Moravu do Brna. Zde absolvovala gymnázium na Elgartově ulici a svá studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dokončila až po válce. Učitelskou dráhu zahájila na základní škole v Jihlavě, na naši školu nastoupila v roce 1965. Od roku 1971 působila ve funkci zástupkyně ředitele a v letech 1977 až 1982 byla ředitelkou, zatím...
Více