Výsledky voleb do školské rady

Volby do Školské rady Gymnázia Brno, Křenová, příspěvková organizace Dne 7. 11. 2017 proběhly volby do Školské rady Gymnázia Brno, Křenová, příspěvková organizace. Voleni byli tři členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy a tři členové za pedagogické pracovníky školy. Z celkového počtu 952 osob oprávněných volit bylo 693 zákonných zástupců, 200 zletilých žáků a 59 pedagogických pracovníků. Odevzdáno bylo 55 platných volebních lístků. Oznámení ani stížnosti nebyly podány....
Více

Zemřela paní Šárka Peterková, bývalá ředitelka školy

Dne 1. listopadu 2017 zemřela ve věku nedožitých 93 let paní Šárka Peterková. Paní Peterková se narodila v roce 1924 v Českém Těšíně, během okupace přišla na jižní Moravu do Brna. Zde absolvovala gymnázium na Elgartově ulici a svá studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dokončila až po válce. Učitelskou dráhu zahájila na základní škole v Jihlavě, na naši školu nastoupila v roce 1965. Od roku 1971 působila ve funkci zástupkyně ředitele a v letech 1977 až 1982 byla ředitelkou, zatím...
Více

Řádné volby do školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o.

Dne 7. listopadu 2017 se v době od 16:00 do 19:00 budou konat řádné volby do školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o. V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad škol zřizovaných Jihomoravským krajem (33/INA-VOK) se zveřejňují následující informace.   Informace o kandidátech za zákonné zástupce nezlet...
Více

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením 10898/12/R 148 Rady Jihomoravského kraje ředitel školy vyhlašuje VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Termín konání voleb: 7. 11. 2017 v době od 16:30 do 18:30 hodin (zletilí studenti a pedagogičtí pracovníci mohou hlasovat i v době od 11:40 do 14:20 hodin) Místo konání voleb: budova Gymnázia, Brno, Křenová 36, místnost č. 110...
Více

Třídní schůzky 7. 11. 2017

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky našeho gymnázia, které se budou konat v úterý 7. listopadu 2017 v době od 16:30 do 18:30 hod. Po ukončení třídních schůzek následují individuální pohovory s vyučujícími. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:00 hod. ve sborovně školy. V době od 16:00 do 19:00 se budou konat řádné volby do školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o. Informace o kandidátech naleznete zde. Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy
Více