Spaní ve škole

Třída 1.A byla po adaptačním kurzu velmi nadšená. Adaptační kurz se jim zdál krátký a představa, že další velkou společnou třídní akcí bude až škola v přírodě, byla nesnesitelná. Na třídnických hodinách padlo několik návrhů, jak ve společném třídním duchu pokračovat. Jako první společnou akcí bude – spaní ve škole! Spaní ve škole proběhlo v úterý 11. října. Žáci se po výuce rozešli domů a v 18 hodin jsme se sešli před budovou školy s karimatkami a se spacáky. Naší „kmenovou třídou“ se pro dne...
Více

Adaptační kurz 1.A

Mezi dny 14.-16. 9. 2016 proběhl adaptační kurz třídy 1.A. Organizace dvěma lektory – Kačkou a Petrem – byla více než dobrá. Na programu byly zejména hry určené k seznamování. Mezi nejoblíbenější rozhodně patřila hra zvaná “Vlajka”, která proběhla i v pozdní večer před odjezdem. Většinu času jsme trávili na louce nedaleko od rekreačního střediska, ovšem i některé hry se děly i v  klubovně u tabule. Ubytování v převážně dvoupatrových postelích bylo příjemné, volný čas spoustu lidí trávilo hlavně ...
Více

Školní akademie 2016

Tady je opravdu dlouhý titulek, který snad bude vidět
V úterý 26. dubna se konala v sále kulturního domu Semilasso již tradiční akce gymnázia – Školní akademie. Slavnostní událost, která zažívá svou premiéru ráno pro studenty školy a derniéru večer pro rodinné příslušníky, kamarády i širokou veřejnost. O tom, že má naše gymnázium spoustu talentů, se mohlo obecenstvo přesvědčit hned několikrát. Akademii uvedla moderátorská dvojice Lucie Malingerová a David Chorvát muzikálovou písní Words, words, words a za ní už následovala hra na klavír, ky...
Více