Křenka Dragon Cup

Křenka Dragon Cup
Ve čtvrtek 28. června se na Brněnské přehradě uskutečnil celoškolní závod dračích lodí. I za nepříznivého počasí se závodu zúčastnil nemalý počet studentů a učitelů našeho gymnázia a bylo vytvořeno 9 posádek, které se k sobě postavily tváří v tvář. Jednu z posádek tvořil i učitelský sbor. Ambice na vítězství měl každý z těchto týmů, do celkového finále se však probojovaly třídy 1. C, 2. A a...
Více

Naše exkurze do Lednice

Naše exkurze do Lednice
Ve dnech 21.-23. června se naše třída společně s panem profesorem Šturmou a paní profesorkou Sedláčkovou vydala na exkurzi do Lednicko-Valtického areálu. Vše začalo ve čtvrtek ráno na Hlavním nádraží v Brně, kde jsme měli sraz. Vlakem jsme dojeli do Valtic, kde jsme se ubytovali v místním hostelu. Neplýtvali jsme časem a hned se vydali prozkoumat Valtice. Naše první zastávka byla u Kostela Nane...
Více

Návštěva Mendelova muzea

Návštěva Mendelova muzea
Publikováno
Dne 20. června 2018 jsme se seminářem biologie navštívili Mendelovo muzeum. Toto muzeum vzniklo v roce 2002 a od roku 2007 je pracovištěm Masarykovy univerzity. Je umístěno v autentických prostorách Augustiánského opatství, které se nachází na Mendelově náměstí. V těchto místech žil a pracoval jeden ze světoznámých průkopníků vědy na poli dědičnosti. Člověk, který nás může svou pílí, vytrvalostí a...
Více

Dějepisná exkurze do Mikulova

Dějepisná exkurze do Mikulova
Publikováno
Ve čtvrtek 14.června jsme jeli po stopách Liechtensteinů a Dietrichsteinů do Mikulova. Město vyrostlo na jantarové stezce, na moravsko – rakouské hranici a na dlouhá staletí se stalo sídlem mocných šlechtických rodů Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Ti z něj učinili významné duchovní centrum, středisko moravských Židů, novokřtěnců ( habánů ), i katolických poutí. V Mikulově tak dokázali lidé r...
Více

Úspěchy v celostátní přehlídce SOČ

Úspěchy v celostátní přehlídce SOČ
O SOČce se říká, že je to jedna z nejprestižnějších soutěží u nás. Studenti nejprve tráví dlouhé hodiny v laboratořích, pak se týdny vztekají nad textovým editorem a nakonec přesvědčují porotu o tom, že všechna tato práce je prostě nejdůležitější a měla by vyhrát. A právě letos se povedlo šestici studentům z našeho gymnázia, být natolik přesvědčivý, že se se svými pracemi dostali až na celostátní ...
Více