Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – Olga Hladká, hladka@gymkren.cz, tel.: 543 321 352, kl. 144

 

Prevence sociálně-patologických jevů

Preventista – Mgr. Iva Nohelová, nohelova@gymkren.cz, tel. 543 321 352, kl. 107

Preventivní program GBK 2016-17