ŠVP platný od 1. září 2017

Studenti, kteří budou přijati do 4letého studia od 1. září 2017, se budou vzdělávat podle nového ŠVP. Ve srovnání se stávajícím ŠVP je posílena role volitelných předmětů ve 4 ročníku – namísto tří volitelných předmětů si studenti budou vybírat ze čtyř, hodinová dotace bude posílena ze 6 vyučovacích hodin na 10 hodin. Dále dojde k vytvoření systému volitelných předmětů, které se budou dělit na typ A (zaměřené na přípravu k profilové zkoušce MZ) a typu B (motivační, zájmové). Dva volitelné předměty typu A budou tříhodinové a budou odpovídat předmětům, které si studenti vyberou k profilové části maturitní zkoušky. Dva předměty typu B budou dvouhodinové a studenti si je budou vybírat z nabídky, která bude zveřejňována na začátku 2. pololetí 3. ročníku.

Učební plán 4letého studia:

  Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
1 Český jazyk a literatura 4 3 3 5 15
2 Cizí jazyk 1 4 4 4 3 15
3 Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
4 ZSV 1 1 2 2 6
5 Ekonomie 0 0 1 0 1
6 Dějepis 2 2 2 2 8
7 Zeměpis 2 2 2 0 6
8 Matematika 4 4 4 3 15
9 Fyzika 2 3 3 0 8
10 Chemie 3 3 2 0 8
11 Biologie 3 3 2 0 8
12 Informatika 2 2 0 0 4
13 Estetická výchova 2 2 0 0 4
14 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
15 Volitelný předmět A1 0 0 0 3 3
16 Volitelný předmět A2 0 0 0 3 3
17 Volitelný předmět B1 0 0 2 2 4
18 Volitelný předmět B2 0 0 2 2 4
  Celkem 34 34 34 30 132