Křenka Dragon Cup

2
Ve čtvrtek 28. června se na Brněnské přehradě uskutečnil celoškolní závod dračích lodí. I za nepříznivého počasí se závodu zúčastnil nemalý počet studentů a učitelů našeho gymnázia a bylo vytvořeno 9 posádek, které se k sobě postavily tváří v tvář. Jednu z posádek tvořil i učitelský sbor. Ambice na vítězství měl každý z těchto týmů, do celkového finále se však probojovaly třídy 1. C, 2. A a seskupení tříd 2. C a 2. D. Všechny třídy prokázaly týmového ducha a bojovaly ze všech sil. Po nerv...
Více

Návštěva Mendelova muzea

IMG_20180620_134303_HDR
Dne 20. června 2018 jsme se seminářem biologie navštívili Mendelovo muzeum. Toto muzeum vzniklo v roce 2002 a od roku 2007 je pracovištěm Masarykovy univerzity. Je umístěno v autentických prostorách Augustiánského opatství, které se nachází na Mendelově náměstí. V těchto místech žil a pracoval jeden ze světoznámých průkopníků vědy na poli dědičnosti. Člověk, který nás může svou pílí, vytrvalostí a všestranností inspirovat i dnes. O tomto géniovi Gregoru Johannu Mendelovi se můžete dozvědět vše p...
Více

Dějepisná exkurze do Mikulova

Mikulov_(Nikolsburg)_-_zámek
Ve čtvrtek 14.června jsme jeli po stopách Liechtensteinů a Dietrichsteinů do Mikulova. Město vyrostlo na jantarové stezce, na moravsko – rakouské hranici a na dlouhá staletí se stalo sídlem mocných šlechtických rodů Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Ti z něj učinili významné duchovní centrum, středisko moravských Židů, novokřtěnců ( habánů ), i katolických poutí. V Mikulově tak dokázali lidé různých vyznání vedle sebe žít v míru. Mikulov byl ale také důležitým politickým centrem, blíž...
Více

KVÍZ: Znáte Gymnázium Křenová a jeho okolí?

Kviz-obr04
Každý, kdo delší dobu dochází (nebo docházel) do naší školy, by ji měl znát. Ve 111 letech její historie se však najde i něco nového, nebo něco, co překvapí i zkušenější. Pokud si chcete ověřit, jak jste na tom se znalostmi vy, zkuste si následující kvíz: 1. V hlavní budově naší školy se mezi přízemím a prvním patrem nachází pamětní deska, která připomíná prvního ředitele. Právě tento člověk vymohl ještě za Rakouska-Uherska, že byla postavena nová budova. Jmenoval se: a) František Šujan b)...
Více

Výsledky testu Znáte Gymnázium Křenová a jeho okolí?

1. a Prvním ředitelem II. české reálky (tzn. prvním ředitelem našeho ústavu) byl František Šujan (* 1859 – † 1944). Byl ředitelem od roku 1907 do roku 1925. Často je zmiňován jako zanícený historik, protože je autorem 140 prací z moravských a brněnských dějin. Jeho aprobace však byla širší – na Filozofické fakultě české univerzity v Praze vystudoval kromě dějepisu i zeměpis a češtinu. Byl členem mnoha spolků – od Musejního spolku brněnského až po Královskou českou společnost nauk. Zajímalo h...
Více