Odborná činnost na Křence


Aktuality

 • Celostátní přehlídka SOČ: Gratulujeme našim studentům za jejich úspěchy v celostátním kole!
 • Vytvořte poster k celostátnímu kolu SOČ, který využijeme k prezentaci výsledků SOČ u příležitosti 111. výročí naší školy. Šablona pro přípravu posteru z Fakulty chemické VUT – info zde. Více informací v kabinětě matematiky (Z. Kadeřábek).
 • Témata nabízená naším gymnáziem a dalšími institucemi – nová témata z PřF – Geologie
 • SOČ v oblasti IT – Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie
  Nabídka tvorby SOČ v rámci projektu s cílem vývoje databázového systému s jednoduchým webovým rozhraním pro zadávání a zobrazování dat. Postupně bude potřeba přidat autentizaci uživatele, filtrování a vyhledávání, napojení na Request Tracker atd.

  Pro podrobnější informace se ozvěte Z. Kadeřábkovi.
 • Nabídka ke spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU (např. obory Chemoinformatika, bioinformatika a další).
  • Zkoumáme strukturu stavebních látek živých organismů
  • Vyvíjíme průlomové metody a programy
   Příkladem je projekt virtuálního mikroskopuChcete pracovat s námi?
   Hledáme talentované studenty pro spolupráci v rámci SOČ nebo projektů (pište na mail svobodova@chemi.muni.cz nebo přes Z. Kadeřábka, případně vaši chemikářku)


 Proč psát odbornou práci už na gymnáziu?

 • Osobnostní i odborný rozvoj studenta
 • Poznání vysokoškolského prostředí, práce ve vědecké laboratoři
 • Využití zkušeností se psaním odborné práce na SŠ při tvorbě bakalářské práce
 • Přijetí na vysokou školu bez přijímacích zkoušek

Středoškolská odborná činnost

 • Obrovský náskok před svými vrstevníky
 • Seznámení s akademickým prostředím a s psaním odborné práce
 • Možnost zařazení do programu podpory nadaných studentů (JCMM)
 • Odpuštění přijímacích zkoušek na vysokou školu

Jak vypadá odborná práce?

Jak přihlásit dokončenou práci SOČ?

Harmonogram středoškolské odborné činnosti.

Přihlašování vašich prací musí proběhnout do února 2019 po konzultaci s vedoucím práce, příp. školním garantem. Odborná práce, která neprošla školním kolem, je automaticky vyřazena ze školního výběru prací SOČ.

 • Přihláška SOČ bude otevřena ve druhé polovině ledna 2019 na https://socv2.nidv.cz/.
  Co vše udělat k přihlášení do soutěže SOČ? Návod k vyplnění přihlášky naleznete zde: http://www.soc.cz/jak-vyplnit-prihlasku-soc/
 • Práce musí být obhájena do poloviny února po dohodě s vedoucím práce, příp. školním garantem. Do okresního kola SOČ postupují v každém oboru tři nejlepší práce ze školního kola.
 • Vytištěnou a svázanou práci v jednom vyhotovení včetně podepsané webové přihlášky (část A, B, C) zašlete či doručte do 23.2.2018 na adresu: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50 602 00 Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz .
 • Školní garant přihlásí postupující práce do okresního kola prostřednictvím portálu https://www.chces-soutezit.cz/.

Spolupráce na odborné práci a zdroj možných témat

 • Studenti píší odborné práce pod vedením středoškolských učitelů nebo spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti, soukromými firmami
 • Téma odborné práce zkonzultujte s vaším učitelem, případně se zastavete za Z. Kadeřábkem. Pro inspiraci lze nahlédnout na nabízená témata naším gymnáziem a dalšími institucemi – přehled nových nebo minulých témat. Spolupráci s dalšími institucemi rádi rozšíříme, stačí projevit zájem!

 • 30. listopad – Otevřená věda 

  • Akademie věd České republiky pod hlavičkou projektu Otevřená věda realizuje Vědecké stáže. Termín pro podávání přihlášek se blíží, zaregistrovat se lze do 30. 11. 2017. Podmínky přihlašování a více informací naleznou studenti zde.
  • Cílem aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Stáže se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd po celé České republice.

  • Stáže budou probíhat po dobu dvanácti měsíců od ledna do prosince 2018.  Studenti mohou vybírat z DATABÁZE STÁŽÍ, kde najdou nabízené stáže nejrůznějších témat přírodníchtechnickýchhumanitních a společenských věd.

 • Humanitní vědy dokořán na FF MU
  • Vyzkoušejte si studium zajímavých témat z Filozofické fakulty MU v podobě minikurzu, který vám zabere 1-2 hodiny a je zcela online.
  • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.

ff_mu

 • Touch Econ – Vyzkoušejte si studium VŠ!
  • Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.
  • Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek.
  • Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde.