Odborná činnost na Křence


Aktuality

 • Stavební fakulta VUT nabízí garanty odborných prací – registrace červen – září 2017
  Po registraci se Ti ozve odborný garant tématu a zasvětí Tě, v čem celá práce spočívá. Pod jeho vedením vypracuješ na dané téma odbornou práci, kterou obhájíš před komisí odborníků z naší fakulty. Potom máš cestu ke studiu na naší fakultě bez přijímacích zkoušek volnou!
 • Gratulujeme za 4. místo D. Prchalovi z 3.B a 9. místo K. Horákové z 3.D v celostátní přehlídce prací SOČ. Více naleznete zde.
 • Témata nabízená naším gymnáziem a dalšími institucemi

Proč psát odbornou práci už na gymnáziu?

 • Osobnostní i odborný rozvoj studenta
 • Poznání vysokoškolského prostředí, práce ve vědecké laboratoři
 • Využití zkušeností se psaním odborné práce na SŠ při tvorbě bakalářské práce
 • Přijetí na vysokou školu bez přijímacích zkoušek

Středoškolská odborná činnost

 • Obrovský náskok před svými vrstevníky
 • Seznámení s akademickým prostředím a s psaním odborné práce
 • Možnost zařazení do programu podpory nadaných studentů (JCMM)
 • Odpuštění přijímacích zkoušek na vysokou školu

Jak vypadá odborná práce?

Jak přihlásit dokončenou práci SOČ?

Přihlašování vašich prací musí proběhnout do 20.2.2017 po konzultaci s vedoucím práce, příp. školním garantem.

 • Práce musí být obhájena do poloviny února po dohodě s vedoucím práce, příp. školním garantem. Do okresního kola SOČ postupují v každém oboru tři nejlepší práce ze školního kola.
 • Student přihlásí svou práci na www.soc.cz -> přihláška
  Vytištěnou a svázanou práci v jednom vyhotovení včetně podepsané webové přihlášky (část A, B, C) zaneste Z. Kadeřábkovi nebo svému vedoucímu (garantovi) – do 20.2.2017. Poté ji zanesete na adresu: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50 602 00 Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz.
  http://www.soc.cz/jak-vyplnit-prihlasku-soc/
 • Školní garant přihlásí postupující práce do okresního kola prostřednictvím portálu http://www.jmskoly.cz

Spolupráce na odborné práci a zdroj možných témat

 • Studenti píší odborné práce pod vedením středoškolských učitelů nebo spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti, soukromými firmami
 • Téma odborné práce zkonzultujte s vaším učitelem, případně se zastavete za Z. Kadeřábkem. Pro inspiraci lze nahlédnout na nabízená témata naším gymnáziem a dalšími institucemi – přehled nových nebo minulých témat. Spolupráci s dalšími institucemi rádi rozšíříme, stačí projevit zájem!

 • Otevřená věda Akademie věd ČR
  • Studentské stáže po dobu 10 měsíců na vědeckých pracovištích (cca 8 hodin za měsíc), registrace na podzim.
  • Využijte své zkušenosti při psaní odborné práce!

 • Humanitní vědy dokořán na FF MU
  • Vyzkoušejte si studium zajímavých témat z Filozofické fakulty MU v podobě minikurzu, který vám zabere 1-2 hodiny a je zcela online.
  • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.

ff_mu

 • Touch Econ – Vyzkoušejte si studium VŠ!
  • Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.
  • Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek.
  • Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde.