Klub absolventů

… Myšlenka založit na naší škole klub absolventů se vracela vždy s každým významným výročím gymnázia. Jsme rádi, že při tom letošním, dvojnásobném, můžeme konstatovat, že jsme od slov přešli k činům a že i náš „ústav ve čtvrti nezdravé“, jak školu před více než 100 lety nazval tehdejší ředitel František Šujan, svůj klub absolventů má…
 
 
 

… napsali jsme do výročního almanachu poté, co byl 10. října 2012 založen Klub absolventů Gymnázia, Brno, Křenová 36. Jeho předsedou byl zvolen Petr Šikula, absolvent oktávy z roku 2012.

Cílem Klubu absolventů je sdružovat absolventy a nynější i dřívější profesory gymnázia k činnostem kulturním, osvětovým, publikačním a společenským, k udržení a rozvoji vztahů jeho členů navzájem i jejich vztahu ke gymnáziu.

Od roku 1911 do roku 2012 ukončilo úspěšně studium na naší škole již bezmála 11 000 studentů. Byli bychom rádi, kdyby se ta tenká nit upředená během nejméně čtyřletého studia nepřetrhla odchodem na vysoké školy, ale utkala postupem doby pevnou síť absolventů, kteří by do své školy neměli nikdy daleko – ať už jako hosté nebo organizátoři kulturních, společenských nebo vzdělávacích akcí, nebo „pouze“ jako přátelé, kteří zpovzdálí sledují, zda není potřeba jejich pomocná ruka.

V letošním školním roce chceme spolupracovat na

  • dnech otevřených dveří (10. 1. 2016 a 7. 2. 2017),
  • reprezentačním plese (24. 3. 2017).

V budoucích letech bychom zejména rádi

  • doplnili kontaktní údaje na naše absolventy,
  • vytvořili medailonky našich úspěšných absolventů a profesorů, které bychom průběžně vkládali  na web,
  • připravili reprezentativní akci při příležitosti 110. výročí založení gymnázia.

Našim absolventům nabízíme

Základní údaje
 Předseda: Petr Šikula Stanovy Klubu absolventů Gymnázia, Brno, Křenová 36, z.s. IČO: 22708057
Sídlo: Husova 585, 664 42  Modřice Číslo účtu: 2900328764/2010