Humanitní vědy – harmonogram akcí

Přírodovědecká fakulta a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity vyhlašují 5. kolo multioborové soutěže Bohatství Země.

Úkolem soutěžních týmů bude navrhnout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby.

Dobývat a prodávat se bude ZLATO A MĚĎ – suroviny, které hrají významnou roli v ekonomice každého státu. V rámci soutěže využijete také jedinečný profesionální finanční nástroj BLOOMBERG používaný předními světovými finančními institucemi, jenž umožní všem soutěžícím přístup k realitě na světovém trhu.

Týmy, které nejlépe obhájí své projekty před odbornou komisí, získají věcné ceny a přijetí bez přijímacích zkoušek na vybrané obory MU.


 • Září 2018: Pražský studentský summit

  Prvního září tohoto roku se znovu otevře přijímací řízení do Modelů OSN a NATO. Tyto Modely jsou určené pro středoškoláky. Pro vysokoškoláky se pak otevřelo přijímací řízení do Modelu EU.

  • Účast v těchto modelech nabízí jak jedinečnou možnost nahlédnout do světa aktuálních problémů, diplomacie, mezinárodních vztahů, tak příležitost získat mnoho nových zkušeností, které účastník uplatní ve svém dalším studijním, profesním i osobním životě.
  • Přijímací řízení do XXIII. ročníku bude spuštěno 1. září 2018. Registrace do Modelu OSN končí 30. září. Registrace do Modelů NATO a EU končí 15. října. Pokud jsi středoškolák nebo vysokoškolák se zájmem o mezinárodní dění, neváhej se přihlásit!

prazsky-summit


Verbattle neboli Argubitka je indický lidový formát soutěžní debaty sloužící ke vzdělávání v oblasti argumentace, veřejného vystupování a také k rozvoji demokracie a hodnot občanské společnosti, jakožto práce s daty a kritického myšlení.
Každá zúčastněná škola vyšle maximálně čtyři dvoučlenné týmy. Počet účastníků je omezen. Týmy se skládají ze žáků středních škol, ze žáků druhých stupňů základních škol a ze žáků odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Soutěžní témata:
1. Měli bychom obnovit výuku branné výchovy.
Branná výchova byla v letech minulých standardní součástí výuky, avšak po Sametové revoluci byla zrušena jako relikt totality. V posledních letech však v souvislosti s napjatou situací v Evropě znovu vyvstává potřeba přípravy občanů k obraně státu. Je třeba vrátit brannou výchovu do škol, nebo je třeba postupovat jinak, například povinnými cvičeními? Nebo již do dnešní doby tyto otázky nepatří a na místě je budovat silnou profesionální armádu a posilovat spojenectví?
2. Ochrana investigativních novinářů by měla mít oporu v zákoně.
V souvislosti s vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, ale rovněž v souvislosti stále se množících verbálních útoků proti investigativním novinářům se na světlo světa dostala otázka ochrany těchto “hlídacích psů demokracie“. Je na místě na jejich ochranu prosadit zákonnou normu, nebo je ochrana zbytečná a musíme se smířit s tím, že investigativní novinařina je zkrátka rizikové povolání? Anebo je snad ochrana novinářů povinností morální a žádný zákon nepotřebujeme?
3. Návrh Evropské komise na zrušení střídání letního a zimního času je krok špatným směrem.
V průběhu 20. století zavedla většina evropských zemí střídání zimního a letního času, což mělo mít pozitivní efekt na zemědělství a průmysl. V dnešní době je tento pozitivní efekt všeobecně brán jako překonaný a za převažující jsou považovány efekty negativní, například prokazatelné narušení lidské psychiky a rozladění biorytmů lidí. Evropská komise v letošním roce navrhla Evropskému parlamentu zrušení tohoto střídání. Byl toto krok dobrým směrem? Nebo má stále střídání času Evropě co přinést?
Pravidla: Soutěží se podle pravidel Debaty Verbattle, které jsou uveřejněny na webu organizace
http://www.c-d-s.cz/documents/metodika/2018_01_01_pravidla_verbattle_CDS.pdf


 • Centrum pro talentovou mládež – CTM Online kurzy – registrace do 18.9.

  CTM online kurzy nabízí přes 100 online kurzů v angličtině nejrůznějších zaměření, od matematiky po tvůrčí psaní. Studovat můžeš od 11 let až po maturitu. Začít můžeš jednoduššími kurzy (3 – 6 měsíců) a dopracovat se můžeš až do náročných AP online kurzů (trvají 7 až 12 měsíců), které jsou přípravou na složení mezinárodních oborových AP zkoušek – uznávaných v přijímacím řízení na univerzity po celém světě i u nás.

  Kurzy pro mladší studenty zaberou kolem 2-3 hodin týdně. AP online kurzy mohou vyžadovat i 10 hodin týdně studia. Kurzy jsou náročné, ale času věnovaného studiu nebudeš v budoucnu nikdy litovat.

  Podzimní semestr
  Registrovat se můžete od 10. května do 18. září. Začátek studia je první týden v říjnu a ukončení semestru se řídí podle délky jednotlivých kurzů. Semestrální kurzy končí na konci ledna, AP kurzy končí v dubnu a ostatní kurzy končí na konci května.
  Přesný harmonogram dostane každý student od svého instruktora.

  Zimní semestr
  Registrace probíhají od 15. října do 18. listopadu.
  Začátek studia je první týden v prosinci, kurzy končí na konci května. Přesný harmonogram dostane každý student od svého instruktora.


Minisčítání je jednou z aktivit Českého statistického úřadu, jejichž cílem je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně naučná forma má pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat každodenní život.

Sběr dat – vyplňování dotazníků: pondělí 1. října 2018 – pátek 16. listopadu 2018
Prvním říjnovým dnem odstartuje klíčová etapa Minisčítání, a to vyplňování on-line dotazníků. Žáci a studenti se přihlásí pomocí školního hesla 48267 a anonymně odpoví na dvacet jednoduchých otázek. Po odeslání každého dotazníku se data ihned automaticky zpracují a budou přístupná v průběžných výsledcích.

Výsledky od pondělí 3. prosince 2018
Výsledky budou dostupné v budoucnu po celou dobu existence webu Minisčítání 2018. Celkové výsledky umožňují nejen porovnání např. regionů a měst, ale i přímo jednotlivých zúčastněných škol. Lze také kombinovat odpovědi na jednotlivé otázky, například je možné vyfiltrovat získané informace podle věku, pohlaví apod. Pro ty, kteří chtějí se získanými daty dále pracovat a experimentovat, například ve školních hodinách matematiky, bude k dispozici export ve formátu xls.

Po skončení 2. etapy Minisčítání, tedy po vyplnění dotazníků, bude ze všech zúčastněných škol vylosována v každém kraji ČR jedna třída. Celkem 14 tříd tedy odměnou získá volné vstupy do jimi vybraného science centra, sdruženého v České asociaci science center, v průběhu roku 2019.


 • 5.10.2018 – Noc vědců

  Noc vědců – to je minimálně 5 hodin chytré zábavy.
  Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět.

  Noc vědců – to je jedna noc v roce, na kterou nezapomenete.
  Vždy na přelomu září a října na jeden večer otevíráme brány vědeckých institucí a univerzit a blíže představujeme vědce a důležitost jejich práce pro naši společnost.

  Noc vědců – to jsou tradice, desítky zapojených měst a desetitisíce návštěvníků.
  V České republice se Noc vědců koná už od roku 2005 a neustále se rozšiřuje do dalších měst. Chytré zábavě se meze nekladou a tak není divu, že získává na popularitě, baví totiž ty nejmenší i dospělé.

  Noc vědců 2018 propojujeme s oslavami 100. výročí založení České republiky a proto je aktuálním tématem 100 LET ČESKÉ VĚDY.


Vzdělávací projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky je kombinací jednodenních interaktivních seminářů v regionech a simulace zasedání institucí Evropské unie.

Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí – Zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a Debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života

Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na čtyřdenní modelové zasedání institucí EU v Brně, které se uskuteční ve dnech 6. až 9. prosince 2018. Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář. Přihlašovat se na regionální semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího fomuláře v sekci „přihláška“(po vybrání místa konání semináře).

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci. Debatovat tak mohou buď o omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí, nebo o reformě autorského práva.


 • 2018-19: Literární alchymiepřehled literárních soutěží

  • Baví vás literatura a rádi byste se účastnili zajímavé soutěže a srovnali své síly s ostaními? Nalezněte tu pravou akci pro vás!
  • Co vás čeká v září a říjnu?
   • O Gondorský semenáček
   • Detektivní literární soutěž Česká lupa
   • Soutěž SIGu Literární tvorba
   • Taky máte rádi Ježka, Voskovce + Wericha?
   • Povídky z čajovny
   • Město čte knihu

 • Zima 2018: Studenstská Agora

  • Studentská Agora přináší středoškolákům příležitost nejen debatovat o současných tématech se studenty z jiných škol a učit se kvalitně argumentovat a kultivovaně vystupovat na veřejnosti, ale i zamyslet se ze všech stran nad aktuálními tématy, které hýbou českou společností.
  • Debatní soutěž Studentská Agora svým promyšleným formátem, který ověřilo více než deset let fungování, nutí studenty hledat namísto mlhavých dojmů pádné a podložené důvody pro obě protikladná stanoviska v kontroverzních tématech, která se dotýkají každého z nás.

 • 28.10.2018 – červen 2018: Skrytá paměť Moravyinformace

  • Předmětem soutěže jsou prozaické literární práce na dané téma, jež je oznamováno vždy s vyhlášením nového ročníku soutěže. Nový ročník soutěže je vyhlašován vždy k 28. říjnu, slavnostní zakončení ročníku probíhá zpravidla v červnu následujícího roku.

 • Leden 2019: Touch Econ

  Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.

  Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek.

  Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde. Co v seznamu naleznete kromě ryze ekonomických předmětů?

  – Psychologie pro ekonomy
  – Demografie
  – Evropská unie a právo
  – Hospodářské dějiny
  – Regionální ekonomie a politika


 • Únor 2019: Euroscola

  • Soutěž je určena pro studenty druhých a třetích ročníků středních škol. Odpovědět na otázky může každý středoškolák pouze jednou. Čím více studentů z jedné třídy odpoví, tím se samozřejmě zvyšuje šance na úspěch.
  • Hlavní cenou v soutěži je finanční příspěvek na cestu na celoevropské setkání studentů z 28 členských států EU do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku ve Francii.

 • Březen 2019: EuropaSecura

  • EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance.
  • V prvním kole soutěže EUROPASECURA budou testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na prověření vědomostí o prioritách bezpečnostní politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Test budou studenti vyplňovat prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut).


 • Europe Direct

  • Informační střediska Europe Direct v loňském roce pořádali, nebo se aktivně účastnili 497 akcí s evropskou tématikou a oslovili při ní na 220 551 občanů. Zajímá i vás, co se děje v EU a co konkrétně EU přináší vám a co pro Vás připravujeme? Sledujte kalendář akcí na EUROPE DIRECT.
  • Sledujte zajímavé odkazy na informace z různých oblastí, na něž se zaměřuje vědecká, odborná, vzdělávací a společenská činnost Evropské unie a EUROPE DIRECT.


medialni_kurzy


 • Humanitní vědy dokořán na FF MU

  • Vyzkoušejte si studium zajímavých témat z Filozofické fakulty MU v podobě minikurzu, který vám zabere 1-2 hodiny a je zcela online.
  • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.

ff_mu