Ekologická výchova

Ekokurzy 2017 – Kaprálův mlýn

Zaměření EKOKURZŮ

Studenti se v praxi seznámí s principy fungování ekologicky šetrných technologií, ve skupinách prozkoumají zoologii a botaniku různých biotopů, krajinotvorné prvky krasových oblastí a historii osídlení Moravského krasu lidmi. Na konkrétních výzkumech si vyzkouší metodiku vědecké práce, vyhodnocení a prezentaci výsledků výzkumů.

Za příznivých podmínek mají účastníci kurzu možnost vyzkoušet zážitkové aktivity – slaňování, aquazorbing nebo speleologický průzkum jeskyní.

Místo pobytu

Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s., Ochoz u Brna 235, 664 02, tel: 544 212 993
www.kapraluvmlyn.cz

Termíny

2.5. – 4. 5. 2017 (4. A, 2. B)
24.5. – 26. 5. 2017 (2. C)
26. 6. – 28. 6. 2017 (2. D, 2. E)

Cena 1200 Kč

Zahrnuje:

  • ubytování
  • stravu 5 x denně včetně nápojů
  • celodenní program pod vedením vyškolených lektorů

Platby probíhají ve dvou etapách na účet školy: 100234621/0100 pod osobním číslem studenta (VS)

  • záloha 600 Kč do konce listopadu 2016
  • doplatek 600 Kč do konce dubna 2017

Vedoucí kurzu

Mgr. Pavlína Sedláčková, tel: 737 450 270, sedlackova@gymkren.cz

Varianty programů

Studenti mají možnost volby ze tří variant programů: