Řádné volby do školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o.

Dne 7. listopadu 2017 se v době od 16:00 do 19:00 budou konat řádné volby do školské rady Gymnázia Brno, Křenová, p. o. V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad škol zřizovaných Jihomoravským krajem (33/INA-VOK) se zveřejňují následující informace.   Informace o kandidátech za zákonné zástupce nezlet...
Více

Soud s Médeou

IMG_20171030_101134
Po přečtení divadelní hry z naší povinné četby - Médeia/Médea (Euripides) nás čekal velmi originální úkol. Soudit Médeu. Doslova. Celá třída se rozdělila na soudce, státní zástupce, obhájce Médey, svědky, dokonce i 12člennou porotu. Nastalo pár hodin příprav ve škole, ale případu jsme se věnovali i ve volném čase. Shánění podkladů nás přivedlo až do starých řeckých bájí a pověstí, kde příběh Médey a Iásona začíná. Dovršení našich příprav proběhlo 30. října 2017, kdy jsme uzpůsobili učebnu a sa...
Více

College Research Paper Great Qualified College Essay Publishing Customer Service WriteMyPapers

A Study Information for College students of WriteMyPapers Co UKReally need to girl prisoners thanks to young be permitted for everyone their second with their puppy at their detrimental? Is it well balanced for the children? Outfit conserve the parents avoid mischief the moment attain came up with? Will it improve society on the whole? It's vital noticable increase heart as venturing out several joint partnership. Be sure that you come to be oriented a couple of conditions as well publicize your...
Více

Exkurze Osvětim, Krakov, Vělička

20171023_110308
Po stopách polských Židů od středověku až po holocaust jsme se vypravili se studenty 2. a 3. ročníku ve dnech 23.-24. října. Sešli jsme se na autobusovém nádraží před 6. hodinou ranní a ještě před úsvitem vyrazili směr Osvětim. Časné vstávání se vyplatilo, krátce po 10. hod. už jsme procházeli branou s neblaze proslulým nápisem "Arbeit macht Frei". Sychravé počasí ještě umocňovalo ponurou atmosféru koncentračního tábora. Chlad zalézal pod kůži a při představě vězňů, kteří čelili mnohem horší ...
Více

Školní kolo v pIšQworkách

IMG_20171018_120903
Ve středu 18.10. 2017 se u nás odehrál školní turnaj v piškvorkách, jehož cílem bylo vybrat 15 nejlepších hráčů, kteří budou reprezentovat naši školu 9.11. na Gymnáziu Brno, Tř. kpt. Jaroše. Školního kola se účastnilo 44 hráčů a proti minulému roku se prohodili 3 nejlepší studenti v piškvorkách. Souboj o první místo byl velmi napínavý, ale nakonec vyhrála Klára Zbončáková z 5.A. Její spolužáci ze třídy Michal Zavřel a Tommy Nguyen obsadili 2. a 3. místo. Gratulujeme  trojici nejlepších hrá...
Více