Přednáška ve vile Stiassni

V úterý 13. dubna 2010 se studenti 1.C třídy našeho gymnázia zúčastnili přednášky ve vile Stiassni s názvem Stav památkového fondu v Jihomoravském kraji, kterou přednesl Mgr. Martin Čihalík, vedoucí Odboru péče o památkový fond. Posluchačům byly představeny ohrožené památky regionu.Prezentace těchto památek s náležitým komentářem a obrazovým doprovodem vzbudila u našich studentů velký zájem o jejich možnou záchranu. Nejvíce zaujala naše studenty následná prohlídka vily s odborným komentářem Mgr...
Více

Poprvé v historii

Když jsme v roce 2007 pozvali na oslavy stého výročí založení našeho gymnázia prezidenta České republiky Václava Klause, netušili jsme, zda se návštěva vůbec uskuteční.    Pozvání přijal letos a prezidentská kancelář oznámila jeho příjezd na 12. dubna. Je první hlavou státu, která poctila naši školu svou přítomností a tímto dnem symbolicky i fakticky oslavy stého výročí vyvrcholily.    Čas, který u nás strávil, byl velmi krátký, ale naplněný do poslední minuty. Před školou pana prezidenta víta...
Více

i’m 160lbs and can catch

'i'm 160lbs and can catch d Martin Johnston is the public relations and communications manager at Canterbury, which is designing the new Ireland rugby jersey. "We've just started working with Ireland again, and this is the third season in a row with England. With England we sit down with them, and with individual players. It doesn make sense to say that individuals who were born in the 1970s experience a [huge] epiphany that they need to be in control of their lives, and that people born ...
Více